Rozszerzony zakres ochrony dla aparatów słuchowych AZUR i ORISON

Skorzystaj z naszych rozszerzeń gwarancji, aby zapewnić sobie spokój ducha!

Ukojenie 1.1

Ukojenie 1.2

Gwarancja handlowa Serenity 1.1 obejmuje 1 rok przypadkowego uszkodzenia aparatu słuchowego AZUR lub ORISON. Aparat słuchowy, który uległ fizycznemu uszkodzeniu, zostanie wymieniony na nowy aparat słuchowy, wysłany bezpłatnie, niezależnie od miejsca pobytu użytkownika

Gwarancja handlowa Serenity 1.2 obejmuje 2 przypadkowe uszkodzenia aparatu słuchowego AZUR lub ORISON przez okres 1 roku. Aparat słuchowy, który uległ fizycznemu uszkodzeniu, zostanie wymieniony, maksymalnie dwukrotnie, na nowy, wysłany bezpłatnie do miejsca pobytu użytkownika

100€

150€