Opieka (Francja)

Obsługa wstępnie skonfigurowanych aparatów słuchowych AZUR i ORISON

Poniższe informacje dotyczą zasięgu aparatów słuchowych AZUR i ORISON skonfigurowanych fabrycznie we Francji i są związane z ich zasięgiem

  • Na poziomie zabezpieczenia społecznego,
  • Na poziomie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

W przypadku wszystkich innych krajów zalecamy bezpośredni kontakt z instytucjami opieki zdrowotnej w danym kraju (niewyczerpująca lista poniżej) oraz z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych

Pokrycie kosztów aparatów słuchowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ogólnie)

Oprócz aparatów słuchowych kwalifikujących się do programu RAC0, ubezpieczenie społeczne pokrywa koszty aparatów słuchowych o wartości do 199,71 euro na jedno ucho. Zwrot ten jest uzależniony od :

  • Ścieżka opieki,

  • Sam aparat słuchowy,

  • Usługi uzupełniające sprzedawane wraz z aparatem słuchowym.

- Ścieżka opieki

Aparaty słuchowe objęte ubezpieczeniem społecznym muszą być przepisane przez lekarza dlatego ważne jest, aby wcześniej skonsultować się z lekarzem laryngologiem, który przeprowadzi ocenę audiometryczną. Od 13/01/2020, ca receptę taką może wystawić również lekarz ogólny

Prawo zabrania jednak protetykom słuchu "pozyskiwanie klientów (...) poprzez podstawianie siebie w miejsce lekarzy poprzez nielegalną praktykę audiometrii klinicznej, zgodnie z dekretem z dnia 2 maja 1973 r. (J.O. z 18-5-1973)" Lista ta nie jest wyczerpująca, dlatego poniższe procedury są surowo zabronione: "Propozycje dotyczące badania słuchu (...), akustyk zajmujący się aparatami słuchowymi może interweniować tylko w przypadku realizacji zaleceń lekarskich, a badanie słuchu może przeprowadzić tylko lekarz. Przeprowadzając badanie słuchu, akustyk zastępuje lekarza i może zostać oskarżony o nielegalne wykonywanie zawodu lekarza (...)" Zakaz ten ma na celu ochronę konsumenta przed potencjalnymi nadużyciami: nikt nie może być jednocześnie sędzią (określającym wielkość ubytku słuchu) i stroną (sprzedającym aparat słuchowy, który byłby odpowiedni dla tego ubytku), ryzykując, że zwiększy ubytek słuchu, aby następnie skierować osobę badaną do zbyt drogiego aparatu słuchowego.

- Aparat słuchowy

Aparat słuchowy objęty ubezpieczeniem społecznym musi być wpisanym na listę LPPR (Lista produktów i usług podlegających zwrotowi).

- Dodatkowe usługi uzupełniające

Aby aparat słuchowy był objęty ubezpieczeniem społecznym, musi być sprzedawany wraz z usługą kontrolną, która musi być wykonywana przez audioprotetyka, który sprzedał aparat słuchowy Według badania przeprowadzonego w 2015 r. przez UFC Que Choisir (dostępnego tutaj), usługi te - stanowiące 40% całkowitego kosztu aparatów słuchowych - są w niewielkim stopniu wykorzystywane przez osoby, którym założono aparaty słuchowe, ponieważ nie mają z nich żadnego pożytku, nie noszą aparatów słuchowych lub specjalista od aparatów słuchowych zamknął działalność. W 2017 ramerykańskie badanie kliniczne (możliwość konsultacji) tutaj)w 2017 r. w podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu stwierdzono, że te drogie usługi nie prowadzą do większej satysfakcji z obsługi, noszenia i korzystania z aparatu słuchowego w porównaniu z aparatem słuchowym sprzedawanym bez dodatkowych usług (aparaty słuchowe z gotowymi ustawieniami, takie jak AZUR i ORISON). Usługi te powodują jednak, że osoby zainteresowane nie decydują się na zakup aparatu słuchowego. We Francji tylko 1 na 4 osoby z prezbiotykami ma założony aparat słuchowy. A wśród osób wyposażonych w aparaty słuchowe uważa się, co jest tematem tabu, że 15% z nich nie nosi swoich urządzeń. W marcu 2020 roku, w związku z kryzysem COVID-19, realizacja tych usług stała się bardziej skomplikowana, zwłaszcza ze względu na zamknięcie wielu sklepów i zastosowanie gestów zaporowych.

AZUR i ORISON są objęte ubezpieczeniem społecznym

Z tych wszystkich powodów, aparaty słuchowe AZUR i ORISON nie są objęte ubezpieczeniem społecznym. Rzeczywiście :

- AZUR i ORISON są dostępne na receptę (bez recepty)

Aparaty słuchowe AZUR i ORISON, dostępne bez recepty, upraszczają proces pielęgnacji. I nie bez powodu: AZUR i ORISON nie są przeznaczone dla osób niedosłyszących, ale dla tych, którzy doświadczają prostej, związanej z wiekiem dolegliwości zwanej starczowzrocznością (zob. nasze Często zadawane pytania aby lepiej zrozumieć różnicę między ubytkiem słuchu a prezbiotykowością). Wstępnie skonfigurowane przez lekarzy laryngologów i dostępne bez recepty aparaty słuchowe AZUR i ORISON stanowią natychmiastową odpowiedź na potrzeby milionów osób, które nie umawiają się na wizytę u lekarza, ponieważ w niektórych regionach czas oczekiwania na konsultację może wynosić nawet 6 miesięcy

- AZUR i ORISON nie są wpisane na listę LPPR

- AZUR i ORISON są sprzedawane bez dodatkowych usług uzupełniających

Wstępnie skonfigurowane aparaty słuchowe AZUR (zauszne aparaty cyfrowe typu mini) i ORISON (wewnątrzuszne aparaty cyfrowe) są "gotowe do słyszenia": nie wymagają żadnych dodatkowych usług ani opłat, użytkownik jest całkowicie niezależny

Objęcie AZUR i ORISON ubezpieczeniem wzajemnym przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Jako dodatkowe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych pokrywają koszty leczenia, których nie pokrywa ubezpieczenie społeczne. Mogą również, zgodnie z własną polityką, pokryć koszty alternatywnej opieki lub urządzeń, takich jak aparaty słuchowe AZUR i ORISON. Ponad jedna trzecia naszych klientów korzysta z pełnego lub częściowego pokrycia kosztów przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych: zachęcamy naszych użytkowników do przedstawienia swojemu towarzystwu ubezpieczeń wzajemnych faktury za zakup aparatów słuchowych (AZUR / ORISON).

Jakie są możliwości odwołania się, jeśli towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych odmówi?

Jeśli Twoje towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych odmówi pokrycia kosztów leczenia lekami AZUR lub ORISON, przeczytaj ponownie umowę, aby znaleźć uzasadnienie odmowy. Jeśli umowa nie jest jasna, skontaktuj się z doradcą: w przypadku polubownego wniosku może on zwolnić z obowiązku zwrotu kosztów, nawet jeśli umowa tego nie przewiduje. Jeśli wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, można zwrócić się do rzecznika praw obywatelskich ds. ochrony socjalnej. Kontakt Centrum Techniczne dla Instytucji Emerytalnych (CTIP).