Ogólne zasady i warunki sprzedaży

Ogólne zasady i warunki sprzedaży

- Przeznaczenie

Strona https://www.seriniti.fr/pl/ jest ogólnie dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Jego celem jest sprzedaż online aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających słyszenie, baterii i wkładek usznych, akcesoriów oraz wszelkich ofert produktów lub usług przeznaczonych do obsługi aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie zaprojektowanych lub wyprodukowanych przez SERINITI lub przez główne marki istniejące na tym rynku, dla osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych

- Akceptacja warunków ogólnych

Dokonanie zamówienia na niniejszej stronie oznacza akceptację niniejszych warunków ogólnych. Internauta potwierdza, że w pełni je zrozumiał i rezygnuje z własnych warunków. Akceptacja ta będzie polegała na tym, że internauta zaznaczy pole odpowiadające następującemu zdaniu: "Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję ogólne warunki sprzedaży i korzystania z witryny Uznaje się, że takie zaznaczenie pola ma taką samą wartość jak podpis odręczny. Internauta jest świadomy wartości systemów automatycznego zapisu Wydawcy jako dowodu i, o ile nie udowodni, że jest inaczej, zrzeka się prawa do ich kwestionowania w przypadku sporu. Akceptacja niniejszych ogólnych warunków zakłada, że użytkownicy Internetu posiadają niezbędną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku jej braku - że posiadają upoważnienie opiekuna lub kuratora, jeśli są niezdolni do czynności prawnych, lub przedstawiciela ustawowego, jeśli są niepełnoletni.

Dostępność produktów jest podana na stronie internetowej, w opisie każdej pozycji. W celu złożenia zamówienia użytkownicy Internetu mogą wybrać jeden lub więcej artykułów i dodać je do koszyka. Po złożeniu zamówienia użytkownik może przejść do swojego koszyka, klikając przeznaczony do tego celu przycisk. Wchodząc do koszyka, internauci będą mogli sprawdzić liczbę i rodzaj wybranych przez siebie artykułów, a także cenę jednostkową oraz cenę całkowitą zamówienia. Użytkownik będzie mógł usunąć jeden lub więcej elementów ze swojego koszyka. W tym podsumowaniu użytkownicy Internetu zostaną również poinformowani, czy mają możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, a także o terminach, które mają zastosowanie. Jeżeli internauci są zadowoleni ze swojego zamówienia i chcą je zatwierdzić, mogą kliknąć przycisk Zatwierdź. Zostaną wówczas przeniesieni do formularza, w którym mogą wprowadzić swoje identyfikatory połączenia, jeżeli już je posiadają, lub zarejestrować się w witrynie, wypełniając przedstawiony im formularz i podając swoje dane osobowe. Po połączeniu lub wypełnieniu formularza klienci zostaną poproszeni o sprawdzenie lub zmianę danych dotyczących dostawy i fakturowania, a następnie zostaną poproszeni o dokonanie płatności poprzez przekierowanie do bezpiecznego interfejsu płatności dostawcy usług LCL. Po otrzymaniu płatności przez Wydawcę Serwisu, zobowiązuje się on do elektronicznego potwierdzenia otrzymania płatności przez klienta, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Podobnie i w tym samym terminie Wydawca zobowiązuje się do wysłania klientowi wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie i potwierdzającej jego realizację, zawierającej wszystkie informacje dotyczące zamówienia, zamówionych produktów, ich dostawy oraz procedur korzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Ceny podane na stronie internetowej są podane w euro (€), zawierają wszystkie podatki i nie obejmują kosztów dostawy. Podane ceny są ważne tylko w dniu złożenia zamówienia i nie obowiązują w przyszłości. Koszty dostawy zostaną w każdym przypadku wskazane klientowi przed dokonaniem płatności.

W przypadku wszystkich zamówień o wartości mniejszej lub równej 2 000 EUR z VAT użytkownik Internetu może złożyć zamówienie na tej stronie i dokonać płatności na różne sposoby

 • Francja: karta kredytowa, Paypal, 4-krotna bezpłatna płatność PayPal, czek bankowy
 • Poza Francją: karta kredytowa, Paypal, PayPal 4 razy bez opłat

W przypadku zamówień powyżej 2 000 EUR z VAT klient musi skontaktować się z działem obsługi klienta Wydawnictwa. Płatności kartą kredytową są dokonywane za pomocą bezpiecznych transakcji oferowanych przez Crédit Lyonnais. W przypadku płatności kartą kredytową Wydawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących sposobu płatności Użytkownika. Płatność dokonywana jest bezpośrednio do placówki bankowej Le Crédit Lyonnais.

- Przewoźnicy i ceny

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 50 € z VAT są wysyłane za pośrednictwem następujących firm kurierskich

 • Francja: Colissimo Expert lub Chronopost.
  Cena: 0€
 • Poza Francją: Chronopost; UPS.
  Cena: 0€.

Wszystkie zamówienia o wartości poniżej 50TTC są wysyłane za pośrednictwem następujących firm kurierskich

 • Francja: Krajowe pismo śledzone.
  Cena: 0€
 • Poza Francją: międzynarodowy list polecony.
  Cena: 3€.
- Czas dostawy

Zamówienia są dostarczane w ciągu dwóch do pięciu dni roboczych od daty pełnej zapłaty za zamówienie. Niektóre produkty lub pewna liczba zamówień mogą jednak uzasadniać dłuższy czas dostawy, o czym konsument zostanie wyraźnie poinformowany w momencie zatwierdzania zamówienia.

- Błąd w dostawie i widoczna wada

Klient zobowiązuje się do sprawdzenia zgodności produktu z zamówieniem w momencie dostawy. Wszelkie błędy w dostawie związane z zamówieniem lub widoczne wady muszą być przedmiotem reklamacji w ciągu trzech wyraźnych dni od daty dostawy. Po upływie tego terminu produkt zostanie uznany za zgodny z umową przez klienta, który nie będzie mógł już powoływać się na błąd w dostawie lub wadę jawną.

- Uszkodzenia i straty częściowe

W przypadku dostarczenia przesyłki w sposób oczywisty i widoczny uszkodzonej, klient powinien odmówić jej przyjęcia, aby skorzystać z gwarancji oferowanej przez przewoźnika. Użytkownik musi również niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wydawcę, aby po otrzymaniu uszkodzonej przesyłki można było przygotować i wysłać nową przesyłkę. Klient musi również odmówić przyjęcia niekompletnej paczki lub paczki z uszkodzonymi elementami. Zgodnie bowiem z artykułem L 133-3 francuskiego kodeksu handlowego, odbiór przewożonych przedmiotów wygasa wszelkie roszczenia wobec przewoźnika z tytułu uszkodzenia lub częściowego zaginięcia, jeżeli w ciągu trzech dni, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy, następujących po dniu odbioru, odbiorca nie zgłosił przewoźnikowi listem poleconym swojego uzasadnionego protestu. Jeśli ta formalność nie zostanie dopełniona, klient nie może otrzymać odszkodowania.

Sprzedawane produkty pozostają własnością Wydawcy do momentu całkowitej zapłaty ceny, zgodnie z niniejszą klauzulą zastrzeżenia własności. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie dostawy.

- Obsługa klienta

Dział obsługi klienta tej witryny jest dostępny od poniedziałku do piątku za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@seriniti.fr lub telefonicznie pod numerem (+33)9 72 58 43 52. Wydawnictwo zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w ciągu dwóch dni roboczych.

- Prawne prawo do wycofania się z umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenci mają czternaście (14) pełnych dni od daty otrzymania przesyłki na złożenie wniosku o wymianę lub zwrot pieniędzy. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien odesłać (na własny koszt) przesyłkę na następujący adres

Seriniti SAS - 18 place de l'iris, 92 400 Courbevoie La Défense - FRANCJA

Do wszystkich zwrotów musi być dołączone pismo z prośbą o zwrot pieniędzy lub wymianę. Wszystkie zwroty muszą być kompletne (oryginalne opakowanie, instrukcje, akcesoria, kopia faktury), a zwracane produkty muszą być w idealnym stanie umożliwiającym ich odsprzedaż, tzn. nie mogą być zabrudzone, wyprane ani uszkodzone (w związku z użytkowaniem). Zgodnie z postanowieniami artykułu L121-20-2 francuskiego kodeksu konsumenckiego, konsumenci nie mogą w żadnym wypadku rościć sobie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień wszystkich produktów, które są wyraźnie spersonalizowane lub wykonane według ich specyfikacji.

Aby umożliwić bardziej efektywne zarządzanie zwrotami, klient może korzystać z formularz kontaktowywybierając opcję "Chcę zwrócić produkt".

- Opóźnienie
Wszelkie opóźnienia w dostawie przekraczające siedem dni mogą prowadzić do anulowania sprzedaży z inicjatywy konsumenta, na jego zwykłą pisemną prośbę wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Konsument otrzyma wówczas zwrot kwot poniesionych przez niego w momencie składania zamówienia. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeżeli opóźnienie w dostawie jest spowodowane siłą wyższą, na którą Wydawca nie ma wpływu. W takim przypadku klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych kroków prawnych przeciwko serwisowi i jego Wydawcy oraz zrzeka się prawa do wypowiedzenia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

Firma SERINITI wprowadziła ofertę "Zadowolony lub zwrot pieniędzy w ciągu 20 dni", dzięki której każda osoba, która zakupiła co najmniej jeden aparat słuchowy ORISON lub jeden aparat słuchowy AZUR na stronie internetowej https://www.seriniti.fr/pl/ lub w sprzedaży wysyłkowej bezpośrednio w firmie SERINITI, może w ciągu dwudziestu (20) dni od daty zakupu zażądać zwrotu pieniędzy.

Aby otrzymać zwrot pieniędzy, kupujący powinien odesłać przesyłkę na własny koszt na następujący adres
SERINITI SAS - 18 place de l'Iris - 92 400 Courbevoie La Défense, FRANCJA.

Do wszystkich zwrotów należy dołączyć pismo wyjaśniające powód złożenia wniosku o realizację oferty. Firma SERINITI zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za każdy zwrócony produkt, który jest kompletny (oryginalne opakowanie, instrukcje, akcesoria, kopia faktury zakupu), a zwracane produkty muszą być w idealnym stanie umożliwiającym ich odsprzedaż, nie mogą być zabrudzone, wyprane ani uszkodzone (w związku z ich użytkowaniem)

Konsumenci nie będą mogli skorzystać z oferty "Zadowolenie lub zwrot pieniędzy w ciągu 20 dni" w przypadku zamówień wszystkich produktów, które są wyraźnie spersonalizowane lub wykonane zgodnie z ich specyfikacją, ani w przypadku zwrotu dokonanego po upływie 20 dni

Aby uprościć zarządzanie zwrotami, kupujący może skorzystać z opcji formularz kontaktowywybierając opcję "Chcę zwrócić produkt".

W przypadku stwierdzenia wady produktu zakupionego na tej stronie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady ukryte, klient ma dwa lata od daty wykrycia wady produktu na złożenie wniosku o wymianę lub zwrot pieniędzy, zgodnie z art. L211-5 kodeksu konsumenckiego, mają oni dwa lata od daty otrzymania wspomnianego produktu na złożenie wniosku o wymianę lub zwrot pieniędzy w przypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z umową w znaczeniu nadanym temu słowu przez wspomniany artykuł. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z działem obsługi klienta Wydawcy. Ponieważ wada ukryta to taka wada produktu, która w normalnych warunkach użytkowania czyni go niezdatnym do celu, do którego był przeznaczony, a przez obowiązek zgodności rozumie się dostarczenie produktu zgodnego z umową, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie produktów, ich złą konserwację, przypadkowe uszkodzenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktów.

- Utworzenie konta osobistego

Założenie konta osobistego jest warunkiem koniecznym do złożenia przez internautę zamówienia na tej stronie. W tym celu użytkownik Internetu zostanie poproszony o podanie pewnej ilości danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych informacji, w przeciwnym razie umowa zostanie rozwiązana z inicjatywy Wydawcy, a konto usunięte. Niektóre informacje zostaną uznane za niezbędne do zawarcia umowy, a ich zebranie będzie konieczne do utworzenia konta osobistego i zatwierdzenia zawarcia umowy. Odmowa podania takich informacji przez użytkownika uniemożliwi utworzenie konta osobistego, a tym samym zatwierdzenie zamówienia

- Funkcjonowanie

Konto to umożliwia klientowi lub członkowi zapoznanie się ze wszystkimi zamówieniami złożonymi w witrynie, a także pozwala śledzić dostawę zakupionych towarów. Jeżeli dane zawarte na koncie zaginęłyby w wyniku zdarzenia losowego, awarii technicznej lub działania siły wyższej, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ informacje te nie mają wartości dowodowej, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym. Wydawca zobowiązuje się jednak do bezpiecznego przechowywania wszystkich elementów umowy, których przechowywanie jest wymagane przez prawo lub przepisy. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia konta każdego członka, który naruszył niniejsze zasady i warunki (w tym, między innymi, gdy użytkownik świadomie podał fałszywe informacje podczas rejestracji i zakładania swojej przestrzeni osobistej) lub był nieaktywny przez co najmniej rok. Takie usunięcie nie stanowi szkody dla wykluczonego użytkownika, który w związku z tym nie ma prawa domagać się żadnego odszkodowania. Wyłączenie to nie wyklucza możliwości podjęcia przez Wydawcę działań prawnych przeciwko członkowi, gdy uzasadniają to fakty

- Hasło

Podczas tworzenia konta osobistego użytkownik jest proszony o wybranie hasła. Hasło to gwarantuje poufność informacji zawartych w sekcji "Moje konto" i dlatego użytkownikowi nie wolno go przekazywać ani udostępniać osobom trzecim. W przeciwnym razie witryna nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do konta użytkownika.

Zaznaczając odpowiednie pole lub wyrażając na to wyraźną zgodę, Członkowie wyrażają zgodę na przesyłanie im przez Wydawcę, z częstotliwością i w formie ustalonej przez Wydawcę, biuletynu, który może zawierać informacje dotyczące działalności Wydawcy. Zaznaczając odpowiednie pole, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy ofert handlowych dotyczących produktów i usług podobnych do zamawianych. Subskrybenci będą mogli zrezygnować z otrzymywania biuletynu, klikając łącze znajdujące się w każdym biuletynie.

- Ogólne - Cel - Czas trwania

Użytkownicy Internetu mogą swobodnie podawać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych nie jest niezbędne do poruszania się po witrynie. Z drugiej strony, rejestracja na tej stronie wiąże się z gromadzeniem przez Wydawcę pewnej ilości danych osobowych o użytkownikach. Użytkownicy Internetu, którzy nie chcą podać informacji wymaganych do utworzenia przestrzeni osobistej, nie będą mogli składać zamówień na tej stronie. Gromadzone dane są niezbędne do prawidłowego administrowania usługami oferowanymi na tej stronie oraz do wypełnienia przez Wydawcę zobowiązań umownych. Dane te są przechowywane przez Wydawcę wyłącznie w tym celu i zobowiązuje się on nie wykorzystywać ich do żadnych innych celów ani nie przekazywać osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą użytkowników lub w przypadkach przewidzianych prawem. Dane kontaktowe wszystkich użytkowników zarejestrowanych na tej stronie są przechowywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy od zakończenia stosunku umownego, co stanowi rozsądny okres czasu niezbędny do prawidłowego administrowania stroną oraz do normalnego wykorzystania danych. Dane te są przechowywane w bezpiecznych warunkach, zgodnie z obowiązującymi środkami technicznymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych

- Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z tym prawem użytkownicy mają prawo do sprzeciwu, kwestionowania, dostępu i poprawiania podanych przez siebie danych. W tym celu wystarczy wysłać prośbę do Redaktora niniejszej strony, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@www.seriniti.fr lub pocztą na adres siedziby Redaktora, podany na początku niniejszych warunków ogólnych. Zgromadzone dane osobowe podlegają przetwarzaniu komputerowemu i są zastrzeżone wyłącznie dla redaktora strony. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane za granicę. Numer zgłoszenia CNIL: 1973929

- Adres IP

Ponadto Wydawca zastrzega sobie prawo do zbierania publicznych adresów IP (Internet Protocol) wszystkich użytkowników Internetu. Adres IP będzie gromadzony w sposób anonimowy, będzie przechowywany przez taki sam okres czasu jak dane osobowe i będzie wykorzystywany wyłącznie w celu umożliwienia właściwego administrowania usługami oferowanymi na tej stronie. Adres IP to seria liczb oddzielonych kropkami, która w unikalny sposób identyfikuje komputer w Internecie. Wydawca ujawni wszystkie dane osobowe użytkownika Internetu Policji (na żądanie sądu) lub dowolnej osobie (na żądanie sądu). Adres IP dowolnego komputera może być dopasowany do rzeczywistej tożsamości abonenta posiadanej przez ISP (Internet Service Provider).

- Ogólne - Cel - Czas trwania

Aby umożliwić wszystkim użytkownikom Internetu jak najbardziej efektywne przeglądanie niniejszej witryny oraz usprawnić działanie różnych interfejsów i aplikacji, Wydawca może zainstalować na komputerze użytkownika plik cookie. Ten plik cookie umożliwia przechowywanie informacji dotyczących nawigacji w witrynie (data, strona, godzina) oraz wszelkich danych wprowadzanych przez użytkowników podczas wizyt (wyszukiwanie, login, e-mail, hasło). Te pliki cookie są przeznaczone do przechowywania na komputerze użytkownika przez zmienny okres do jednego miesiąca i mogą być odczytywane i wykorzystywane przez Wydawcę podczas kolejnych wizyt użytkownika na niniejszej stronie.

- Prawo do sprzeciwu wobec instalacji plików cookie

Użytkownik ma możliwość zablokowania, zmiany czasu przechowywania lub usunięcia tego pliku cookie za pośrednictwem interfejsu swojej przeglądarki (ogólnie: narzędzia lub opcje / prywatność lub poufność). W takim przypadku nawigacja na tej stronie nie będzie zoptymalizowana. Jeżeli systematyczna dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownika uniemożliwia mu korzystanie z niektórych usług lub funkcjonalności oferowanych przez Wydawcę, takie nieprawidłowe działanie w żadnym wypadku nie stanowi szkody dla członka, który nie jest uprawniony do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania

- Usuwanie plików cookie

Użytkownicy Internetu mają również możliwość usunięcia plików cookie, które wcześniej znajdowały się na ich komputerach, przechodząc do menu przeglądarki przeznaczonego do tego celu (zazwyczaj: narzędzia lub opcje / prywatność lub poufność). Takie działanie nie ma wpływu na ich nawigację w witrynie, ale użytkownicy tracą wszystkie korzyści, jakie zapewnia plik cookie. W takim przypadku trzeba będzie ponownie wprowadzić wszystkie informacje.

W przypadku braku możliwości dostępu do witryny, spowodowanego problemami technicznymi lub innego rodzaju, klient nie może domagać się odszkodowania ani zadośćuczynienia. Niedostępność jednego lub kilku produktów, nawet przedłużająca się i nieograniczona w czasie, nie stanowi uszczerbku dla użytkowników Internetu i w żaden sposób nie może być podstawą do przyznania odszkodowania przez stronę lub jej Wydawcę. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać klientowi lub przypadkowi siły wyższej, zgodnie z definicją sądów prawa francuskiego. Wydawca gwarantuje, że wizualne prezentacje produktów opublikowane na tej stronie są idealnie wierne rzeczywistości, aby spełnić swój obowiązek dostarczania doskonałych informacji. Jednak przy obecnym stanie techniki odwzorowanie tych reprezentacji, zwłaszcza pod względem koloru lub kształtu, może się znacznie różnić w zależności od komputera lub odbiegać od rzeczywistości, w zależności od jakości akcesoriów graficznych i ekranu lub rozdzielczości wyświetlacza. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za takie różnice i odmienności. Produkty sprzedawane na tej stronie są wprowadzane na rynek zgodnie z przepisami prawnymi i ustawodawczymi obowiązującymi we Francji, w związku z czym Wydawca nie może ponosić odpowiedzialności za niezgodność z przepisami prawnymi i ustawodawczymi obowiązującymi w innych krajach. Łącza hipertekstowe znajdujące się na tej stronie mogą prowadzić do innych stron internetowych, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zawartość tych stron narusza obowiązujące przepisy. Redaktor niniejszej strony nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli odwiedzenie jednej z tych stron przez internautę wyrządzi mu szkodę.

Wszystkie elementy tej witryny należą do Wydawcy i są w związku z tym chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Internauci przyjmują zatem do wiadomości, że w przypadku braku zezwolenia, każde całkowite lub częściowe kopiowanie oraz każde rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jednego lub więcej z tych elementów, nawet zmodyfikowanych, może być podstawą do wszczęcia przeciwko nim postępowania sądowego przez Wydawcę lub jego następców prawnych. Ochrona ta obejmuje całą zawartość tekstową i graficzną witryny, a także jej strukturę, nazwę i kartę graficzną.

Niniejsze zasady i warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Redaktora strony lub jego przedstawiciela. Warunki obowiązujące klienta to te, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia. Wydawca oczywiście zachowa wszystkie swoje poprzednie warunki i prześle je każdemu użytkownikowi, który o nie poprosi.

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu francuskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich. Językiem umowy jest język francuski.

Z wyjątkiem przepisów dotyczących porządku publicznego, wszelkie spory, które mogłyby powstać w ramach realizacji niniejszych ogólnych warunków, mogą, przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, zostać przedłożone redaktorowi obiektu w celu ich polubownego rozstrzygnięcia. Należy wyraźnie przypomnieć, że wnioski o polubowne załatwienie sprawy nie zawieszają biegu terminu na wniesienie pozwu.

Jeżeli jedna z klauzul niniejszych warunków ogólnych zostanie uznana za nieważną decyzją sądu, nieważność ta nie pociąga za sobą nieważności wszystkich pozostałych klauzul, które nadal pozostają w mocy.

Czasowe lub trwałe odstąpienie przez Wydawcę od któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie stanowi odstąpienia od pozostałych postanowień warunków.