Konserwacja i naprawa

Konserwacja i naprawy

Problemy z aparatami słuchowymi ORISON (cyfrowymi aparatami wewnątrzusznymi) i AZUR (akumulatorowymi mini aparatami zausznymi) są najczęściej spowodowane niewłaściwą pielęgnacją i obsługą aparatu słuchowego. Aby uniknąć tych problemów, przed użyciem aparatu słuchowego zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi i użytkowania dołączoną do aparatu (dostępną również w języku francuskim) tutaj), przed użyciem aparatu słuchowego. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami. Jeśli problemu nie ma na liście lub jeśli nie ustępuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, który jak najszybciej przedstawi Ci rozwiązanie

Gwizdanie aparatu słuchowego może być wynikiem jednej z 4 poniższych sytuacji

1 - Rozmiar wkładki nie jest dostosowany do kanału słuchowego użytkownika (ORISON / AZUR)

Zbyt mała lub zbyt duża wkładka silikonowa nie zapewnia okluzji kanału słuchowego, czyli ścisłego oddzielenia wlotu dźwięku (mikrofonu, który odbiera dźwięki z małżowiny usznej i który znajduje się z przodu aparatu słuchowego ORISON oraz na obudowie aparatu słuchowego AZUR) od wylotu dźwięku (otworu wentylacyjnego, który przywraca dźwięki w kanale słuchowym i który znajduje się pod wkładką silikonową). W takiej sytuacji wychodzący dźwięk jest odbierany przez mikrofon, który przekazuje go ponownie do odbiornika w niekończącej się pętli, aż do momentu, gdy dotrze do granic możliwości aparatu słuchowego. Jest to tzw. sprzężenie zwrotne

 • Rozwiązanie 1 - Zmień rozmiar wkładki usznej i upewnij się, że jest ona idealnie okluzyjna.
2 - Aparat słuchowy jest nieprawidłowo umieszczony w przewodzie słuchowym (ORISON)

Nieprawidłowe umiejscowienie wkładki prowadzi do podobnej sytuacji jak poprzednia: nieprawidłowo umiejscowiona wkładka nie zapewnia separacji między wejściem a wyjściem dźwięków, co powoduje efekt sprzężenia zwrotnego. Nieprawidłowe umiejscowienie aparatu słuchowego w uchu może być spowodowane niewłaściwym doborem rozmiaru wkładki usznej lub złym trzymaniem aparatu

 • Rozwiązanie: Zmień rozmiar wkładki usznej tak, aby umożliwić przesunięcie aparatu słuchowego do przodu w kanale słuchowym. Należy poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do aparatu słuchowego, podobnie jak w przypadku soczewek kontaktowych.
3 - Zablokowanie woskowiny usznej uniemożliwia prawidłowe działanie aparatu słuchowego (ORISON / AZUR)

Blokada woskowiny powoduje podobną sytuację jak dwie poprzednie: wzmocnione dźwięki wydobywają się z aparatu słuchowego, odbijają się rykoszetem od bloku, który przesyła je z powrotem do aparatu słuchowego w niekończącej się pętli, aż do osiągnięcia granic możliwości aparatu słuchowego

 • Rozwiązanie rozwiązanie: Skonsultuj się z lekarzem laryngologiem, który usunie korek woskowinowy z ucha. To usunięcie powinno również pomóc Ci słyszeć znacznie lepiej!
4 - Ręka, telefon lub inny przedmiot blokuje wejście do ucha (ORISON)

Ręka, telefon lub jakikolwiek inny przedmiot, który znalazłby się u wejścia do przewodu słuchowego i utkwił w uchu, doprowadziłby do sytuacji podobnej do opisanej w poprzednich przypadkach

 • Rozwiązanie: Należy odsunąć rękę, telefon lub inny przedmiot od ucha, aby nie przeszkadzał

Niektórzy ludzie skarżą się, że słyszą "rezonans" w aparatach ITE, inni nie. Tego typu odczucia są całkiem normalne w przypadku aparatów ITE, ponieważ ze względu na swój charakter są one wsuwane do ucha, które stanowi płytkę dźwiękową (zasada działania muszli, którą zakłada się na ucho, aby usłyszeć morze). W przypadku skarżących adaptacja może trwać kilka dni, rzadko dłużej. Jeśli dyskomfort nie ustępuje, zalecamy przejście na zauszny aparat słuchowy (AZUR), który ze względu na swój charakter omija ucho, czyli "płytkę dźwiękową".

Gdy bateria jest słaba lub zużyta, Twój aparat słuchowy (ORISON i AZUR) poinformuje Cię o tym regularnymi sygnałami dźwiękowymi.

 • Rozwiązanie: Wymień baterię.

Słabe, odległe lub nieistniejące wzmocnienie może być wynikiem jednej z trzech poniższych sytuacji

1 - Bateria jest słaba lub zużyta

Jeśli bateria jest słaba lub zużyta, Twój aparat słuchowy (ORISON / AZUR) poinformuje Cię o tym, emitując regularne sygnały dźwiękowe. Jeśli kurz lub woskowina w uchu blokują otwór wylotowy dźwięku (otwór wentylacyjny), regularne sygnały dźwiękowe również mogą nie być słyszalne.

 • Rozwiązanie: Wymień słabą lub starą baterię na nową.
2 - Kurz lub woskowina zatykają otwór wentylacyjny

Przy każdym użyciu aparatu słuchowego w przewodzie słuchowym gromadzi się wilgoć, a na silikonowej wkładce i otworze wentylacyjnym (wylocie dźwięku) osadza się woskowina. Dlatego należy zapoznać się z instrukcją pielęgnacji dołączoną do aparatu słuchowego i upewnić się, że jest ona wykonywana po każdym użyciu

 • Rozwiązanie ORISON: Zdejmij silikonową końcówkę i wyszoruj ją za pomocą specjalnej szczoteczki. W razie potrzeby należy wymienić końcówkę silikonową na nową. Oczyść otwór wentylacyjny za pomocą szczoteczki i ponownie dopasuj silikonową wkładkę do otworu wentylacyjnego: aparat słuchowy powinien znów działać normalnie. Jeśli tak nie jest, należy usunąć kratkę ochronną zabezpieczającą otwór wentylacyjny przed woskiem i wymienić ją na nową
 • Rozwiązanie AZUR: Zdejmij silikonową końcówkę i wyszoruj końcówkę przeznaczoną do tego celu szczoteczką. W razie potrzeby należy wymienić końcówkę silikonową na nową. Zdejmij wężyk z aparatu słuchowego i wyczyść wężyk za pomocą przeznaczonej do tego celu nici. Załóż z powrotem wężyk na aparat słuchowy. Załóż z powrotem wkładkę na dźwiękowód: aparat słuchowy powinien znów działać normalnie
3 - aparat słuchowy jest wilgotny lub mokry

Aparaty słuchowe AZUR i ORISON nie są wodoodporne. Jeśli zostaną wystawione na działanie wody lub innego płynu, mogą przestać działać

 • Rozwiązanie ORISON: Otwórz komorę baterii w aparacie słuchowym, wyjmij baterię i pozostaw komorę baterii otwartą. Zdejmij silikonową końcówkę z aparatu słuchowego. Usuń osłonę przeciwwoskowinową z otworu wentylacyjnego. Następnie pozostaw aparat słuchowy do wyschnięcia na 24 do 48 godzin w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i wilgoci. Jeśli po upływie tego czasu aparat słuchowy nadal nie działa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
 • Rozwiązanie AZUR: Wyjmij aparaty słuchowe z etui, w którym się je ładuje. Zdjąć silikonową końcówkę z rurki. Zdejmij wężyk z aparatu słuchowego. Następnie pozostaw aparat słuchowy do wyschnięcia na 24-48 godzin w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i wilgoci. Jeśli po upływie tego czasu aparat słuchowy nadal nie działa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Bateria 10A zapewnia 5-6 dni codziennego użytkowania aparatu słuchowego Orison. Jeśli zauważysz, że baterię trzeba wymieniać częściej niż raz w tygodniu, oznacza to, że aparat słuchowy zużywa zbyt dużo energii, co może być wynikiem jednej z trzech poniższych sytuacji

1 - aparat słuchowy jest włączony, gdy nie jest używany

Nie ma potrzeby pozostawiania aparatu słuchowego włączonego, gdy nie jest on używany: powoduje to niepotrzebne zużycie baterii

 • Rozwiązanie: Gdy nie używasz aparatu słuchowego, wyłącz go, otwierając komorę baterii i przechowuj w przeznaczonym do tego celu pudełku, aby ograniczyć interakcję między baterią (cynkiem) a otaczającym powietrzem, co przyczynia się do rozładowania
2 - Kurz lub woskowina zatykają otwór wentylacyjny

Jeśli z powodu niewłaściwej konserwacji aparatu słuchowego w otworze wentylacyjnym znajduje się kurz, brud lub woskowina, ujście dźwięku jest zablokowane i aparat ORISON będzie miał problemy z odtwarzaniem wzmocnionego dźwięku. Może to prowadzić do nadmiernego zużycia energii

 • Rozwiązanie: Czyść aparat słuchowy i dbaj o niego regularnie.
3 - Twój aparat słuchowy jest nieprawidłowo umieszczony w uchu

Jeśli aparat słuchowy ORISON nie jest prawidłowo ustawiony, będzie piszczał i zużywał dużo energii, mimo że komfort słyszenia zostanie zmniejszony przez efekt sprzężenia zwrotnego

 • Rozwiązanie: Zmień rozmiar wkładki usznej, tak aby aparat słuchowy mógł prawidłowo przylegać do kanału słuchowego. Należy poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do aparatu słuchowego, podobnie jak w przypadku soczewek kontaktowych

Po pełnym naładowaniu trwającym od 4 do 5 godzin aparat słuchowy AZUR może działać od 15 do 20 godzin. Jeśli zauważysz, że Twój aparat słuchowy ma krótszą żywotność baterii, oznacza to, że zużywa on zbyt dużo energii, co może być wynikiem jednej z trzech poniższych sytuacji

1 - aparat słuchowy jest włączony, gdy nie jest używany

AZUR wyłącza się automatycznie, gdy jest prawidłowo przechowywany w ładowarce. Pamięć ta umożliwia także samoczynne ładowanie się urządzenia, w granicach możliwości ładowania obudowy. Jeśli AZUR zużywa zbyt dużo energii i nie ładuje się podczas przechowywania, oznacza to, że nie przechowujesz go prawidłowo w etui i że nadal działa, gdy nie jest używany

 • Rozwiązanie: Upewnij się, że prawy i lewy aparat słuchowy są przechowywane w odpowiednich gniazdach i prawidłowo ułożone w futerałach, tak aby naładowały się i nie działały podczas przechowywania.
2 - Kurz lub wosk blokuje rurkę i/lub otwór odpowietrzający

Jeśli kurz, brud lub woskowina dostaną się do otworu wentylacyjnego lub rurki, droga dźwięku i wyjście dźwięku zostaną zablokowane z powodu braku konserwacji aparatu słuchowego: AZUR będzie miał trudności z prawidłowym funkcjonowaniem i odtwarzaniem wzmocnionych dźwięków. Może to prowadzić do nadmiernego zużycia energii

 • Rozwiązanie: Czyść aparat słuchowy i dbaj o niego regularnie.
3 - Wkładka silikonowa nie jest prawidłowo umieszczona w uchu

Jeśli silikonowa wkładka uszna nie jest prawidłowo umieszczona, aparat słuchowy AZUR nie uszczelni przewodu słuchowego i będzie gwizdał sporadycznie lub ciągle: będzie zużywał maksymalną ilość energii, a komfort słyszenia będzie obniżony przez efekt sprzężenia zwrotnego

 • Rozwiązanie: Zmień rozmiar wkładki usznej tak, aby umożliwić zamknięcie przewodu słuchowego. Upewnij się, że wkładka uszna jest prawidłowo umieszczona w uchu. Należy poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do aparatu słuchowego

Twój aparat słuchowy (AZUR / ORISON) jest objęty gwarancją prawną (wady ukryte, brak zgodności) przez 2 lata. Po zakupie aparatu słuchowego AZUR lub ORISON masz 60 dni na zapisanie się do naszej oferty przedłużonej gwarancji (Serenity 1.1 i Serenity 1.2). Jeśli Twój aparat słuchowy AZUR i/lub ORISON jest uszkodzony fizycznie, możemy go naprawić lub wymienić. Naprawa ta może być wykonana w ramach przedłużenia gwarancji Serenity lub poza nią. Stawki za poszczególne naprawy można znaleźć tutaj

BEZ GWARANCJI
SPOKOJU UMYSŁU

Z GWARANCJĄ SPOKOJU
DUCHA
Regulator głośności jest wciśnięty lub wyłączony135€0€
Mikrofon jest wciśnięty lub odłączony135€0€
Zewnętrzny panel przedni jest zdemontowanyZewnętrzna
powłoka jest otwarta
155€0€
Otwór wentylacyjny jest odłączony155€0€
Drzwi skrzynki na baterie są zdemontowane
(ORISON)
155€0€
Bateria jest zablokowana w aparacie słuchowym
(ORISON)
100€0€
Wymiana osłony woskowejKonserwacja45€0€
Uszkodzenia spowodowane przez wodę lub ciecz299€0€