Przewodniki użytkownika Orison i Azur

Podręcznik użytkownika

ORISON

Aparat słuchowy wewnątrzkanałowy, cyfrowy

Wewnątrzuszny aparat słuchowy ORISON został zaprojektowany we współpracy z lekarzami laryngologami i opracowany przez wyspecjalizowanych inżynierów. Jego wydajność jest gwarantowana dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych komponentów, ścisłej kontroli produkcji i rygorystycznym testom jakości. Aparat słuchowy ORISON jest oznaczony znakiem CE

Aparat słuchowy ORISON zapewnia natychmiastowy komfort słyszenia osobom z lekkimi i średnimi wadami słuchu. Umieszczenie aparatu w kanale słuchowym sprawia, że jest on bardzo dyskretny i pozwala na wykorzystanie naturalnych zdolności wzmacniających i przestrzennych ucha. Jego ergonomia została zaprojektowana tak, aby pasował do wszystkich przewodów słuchowych. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Lek ORISON jest dostępny bez recepty lekarskiej

Pudełko wewnątrzusznych aparatów słuchowych ORISON zawiera :

 • 1 aparat słuchowy ORISON PRAWY lub LEWY
 • 1 akumulator rozruchowy, do natychmiastowego użytku
 • 1 odporne na wstrząsy pudełko do przechowywania
 • 3 wkładki CONE w różnych rozmiarach (1xS, 1xM, 1xL) dla natychmiastowego dopasowania
 • 3 końcówki TULIPE w różnych rozmiarach (1xS, 1xM, 1xL) dla natychmiastowego dopasowania
 • 5 kratek ochronnych na wosk + 1 narzędzie do wkładania
 • 1 szczotka do czyszczenia
 • 1 podręcznik użytkownika
 • 1 instrukcja konserwacji
- Konfiguracja wstępna
 • 12 kanałów częstotliwości
 • Zakres częstotliwości: od 200 Hz do 8000 Hz
- Inteligentny system przetwarzania sygnałów dźwiękowych
 • Technologia cyfrowa
 • Procesor HD Crystal Clear©
 • Wzmocnienie głosu: od 10dB do 33dB
 • Automatyczna redukcja hałasu otoczenia: 13dB
- Inne
 • System anty-Larsenowski
 • Odtwarzanie dźwięku
 • Zniekształcenia dźwięku
 • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii


A: Wylot dźwięku, pokryty silikonem Końcówka CONE

B: Otwór wentylacyjny z osłoną przeciwwoskowinową

C: Część małżowiny usznej, która mieści się w przewodzie słuchowym

D: Komora baterii, obrócona do góry

E: Mikrofon

F: Pokrętło głośności, obracane

G: Język do wyjmowania instrumentu

- Uwaga

W aparacie słuchowym ORISON zastosowano baterię 10A. Wraz z aparatem słuchowym ORISON dostarczana jest bateria do natychmiastowego użytku.

--

- Wkładanie baterii do aparatu słuchowego ORISON

Otwórz komorę baterii, trzymając aparat między palcami i przesuwając wycięcie w obudowie do góry, a następnie włóż baterię do gniazda. Baterię można włożyć tylko w jeden sposób: zakładką do góry. Usuń zatrzask i zamknij komorę baterii: aparat słuchowy Orison jest włączony.

--

- Włączanie/wyłączanie urządzenia ORISON
 • Włącz urządzenie ORISON: zamknij komorę baterii,
 • Wyłączanie urządzenia ORISON: otwórz komorę baterii

- Uwaga :

Aparat słuchowy ORISON jest dostarczany z dwoma rodzajami wkładek usznych: CONE i TULIPE. Każdy typ wkładki jest dostarczany w 3 różnych rozmiarach: S (mały), M (średni) i L (duży). Wkładki te są przeznaczone wyłącznie do aparatów słuchowych Orison i nie pasują do innych aparatów słuchowych

Wkładka uszna pełni potrójną rolę

 1. W celu zapewnienia idealnego zamknięcia przewodu słuchowego, aby uniknąć gwizdania (sprzężenia)
 2. Aby utrzymać Orisona w przewodzie słuchowym
 3. Zapewniają komfort podczas użytkowania dzięki elastyczności silikonu

--

- Wkładka CONE

Jest sztywniejsza niż wkładka TULIPE, ma zamkniętą kopułę, a jej obsługa jest bardzo prosta. Bardzo łatwo przypina się go do aparatu słuchowego ORISON. Wkładka CONE pasuje do większości przewodów słuchowych. Pozwala to szybko uniknąć gwizdów (sprzężeń), nawet jeśli nie opanowano jeszcze w pełni umieszczania aparatu ORISON w kanale słuchowym

--

- Wkładka uszna TULIPE

Szczególnie elastyczna, z otwartą nasadką, wkładka TULIPE wymaga dobrego przylegania do aparatu słuchowego ORISON. Wkładka TULIPE zapewnia duży komfort użytkowania dzięki elastyczności silikonu. Jest on szczególnie przydatny w przypadku nietypowych kanałów słuchowych (bardzo małych lub skośnych)

--

- Dopasowanie wkładki indywidualnej (CONE lub TULIPE) do aparatu słuchowego ORISON

Wybierz wkładkę indywidualną (typ - CONE lub TULIPE - i rozmiar - S, M lub L), która pasuje do Twojego przewodu słuchowego. Jeśli rozmiar nie jest odpowiedni, kanał słuchowy nie będzie idealnie zamknięty, a aparat słuchowy będzie piszczał. W razie potrzeby wykonaj kilka testów z każdą wkładką.

 • Zakładanie wkładki do aparatu ORISON: Trzymając aparat ORISON między palcami, delikatnie przesuń wkładkę, tak aby znalazła się nad otworem wentylacyjnym
 • Zdejmij ustnik: delikatnie wyciągnij go z otworu wentylacyjnego

- Uwaga

ORISON jest dostępny:

 • Prawe ucho jest zaznaczone kolorem czerwonym,
 • Niebieski dla lewego ucha.

Upewnij się, że wkładasz właściwe urządzenie do właściwego przewodu słuchowego

--

- Urządzenie wewnątrzkanałowe może być postrzegane jako "inwazyjne"

Różnica między aparatem słuchowym ITE a aparatem zausznym jest między innymi następująca. Aparat słuchowy zauszny można porównać do okularów (zakładanych na nos i uszy), a aparat wewnątrzuszny do soczewek kontaktowych (zakładanych bezpośrednio na oko). Soczewki kontaktowe są urządzeniem "inwazyjnym", podobnie jak aparat słuchowy wewnątrzuszny. Może to czasem powodować trudności podczas dopasowywania aparatu słuchowego do ucha. Dlatego też zachęcamy naszych użytkowników do poświęcenia czasu na przyzwyczajenie się do aparatu słuchowego i samodzielne korzystanie z niego. Może to nastąpić natychmiast lub zająć kilka minut. W rzeczywistości jest to stosunkowo proste. Nie bój się wkładać aparatu do ucha

 • Silikonowa wkładka douszna chroni przed podrażnieniami i urazami,
 • Ponieważ przewód słuchowy zwęża się, aparat słuchowy w naturalny sposób zatrzymuje się w przewodzie słuchowym,
 • Im dalej aparat słuchowy jest umieszczony w uchu, tym lepiej słyszysz (rola rozmiaru wkładki)

--

- Wkładanie ORISONU PRAWEGO (czerwonego) do PRAWEGO ucha

Aby włożyć prawy aparat słuchowy ORISON do prawego ucha

 • Trzymaj aparat prawą ręką, między kciukiem a palcem wskazującym, tak aby mikrofon był skierowany do góry, a zatrzask do wyjmowania - do dołu
 • Umieść część aparatu słuchowego przeznaczoną do wkładania do przewodu słuchowego przy wejściu do ucha,
 • Delikatnie wsuwaj aparat do przewodu słuchowego, aż aparat ORISON zatrzyma się w sposób naturalny (przewód słuchowy zwęzi się),
 • Jeśli podczas zakładania aparatu słuchowego jest to konieczne, drugą ręką pociągnij płatek ucha w dół lub małżowinę uszną do góry, aby ułatwić wprowadzenie aparatu do przewodu słuchowego.

--

- Wkładanie wkładki ORISON LEFT (niebieskiej) do LEWEGO ucha

Aby włożyć lewy aparat słuchowy ORISON do lewego ucha

 • Trzymaj aparat lewą ręką, między kciukiem a palcem wskazującym, tak aby mikrofon był skierowany do góry, a zatrzask do wyjmowania - do dołu
 • Umieść część aparatu słuchowego przeznaczoną do wkładania do przewodu słuchowego przy wejściu do ucha,
 • Delikatnie wsuwaj aparat do przewodu słuchowego, aż aparat ORISON zatrzyma się w sposób naturalny (przewód słuchowy zwęzi się),
 • Jeśli to konieczne, podczas zakładania aparatu drugą ręką pociągnij płatek ucha w dół lub małżowinę uszną do góry, aby ułatwić umieszczenie aparatu w kanale słuchowym.


- Gwizdanie (sprzężenie zwrotne) przy wprowadzaniu do ucha

Gwizdanie podczas wkładania aparatu do ucha jest zjawiskiem normalnym i ustępuje po całkowitym włożeniu ORISONA. Jeśli gwizdanie przeszkadza Ci w użytkowaniu, pozostaw komorę baterii otwartą podczas wkładania (ORISON jest wtedy wyłączony i nie może gwizdać) i zamknij ją, gdy ORISON jest całkowicie włożony do przewodu słuchowego

Jeśli gwizdanie nie ustępuje, może to być spowodowane

 • Niewłaściwy dobór rozmiaru wkładki usznej powoduje, że kanał słuchowy nie jest zamknięty: należy zmienić wkładkę
 • Zator woskowiny w przewodzie słuchowym: należy skonsultować się z laryngologiem.
- Uwaga:

Przy ustawieniu minimalnym (10 dB) pokrętło głośności blokuje się i nie można "przejść dalej". To samo dotyczy wartości maksymalnej (33 dB). Nie należy ustawiać pokrętła głośności na tych dwóch poziomach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie aparatu słuchowego

--

- Zmiana głośności :

Aparat słuchowy ORISON wzmacnia dźwięki od 10dB do 33dB. Wyreguluj objętość za pomocą metalowej części pędzla. Umieść metalową część szczoteczki w rowku na regulatorze głośności

 • Zwiększanie głośności: od lewej do prawej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
 • Zmniejszanie głośności: od prawej do lewej


- Dwaj wielcy wrogowie aparatów wewnątrzusznych: woskowina i wilgoć

Ze względu na umiejscowienie w uchu aparat ORISON jest narażony na działanie wilgoci i woskowiny, które są naturalnie obecne w przewodzie słuchowym. Bardzo ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na pielęgnację aparatu słuchowego. Gdy użytkownik nie korzysta z urządzenia ORISON

 • Otwórz komorę baterii, aby umożliwić odprowadzenie wilgoci
 • Urządzenie ORISON należy przechowywać w pudełku odpornym na wstrząsy i zamykać je, aby chronić je przed kurzem i upadkami

--

- Czyść aparat słuchowy ORISON po każdym użyciu

Podczas użytkowania woskowina osadza się na aparacie słuchowym i silikonowej wkładce usznej. Pod wkładką uszną znajduje się otwór wylotowy dźwięku (otwór wentylacyjny), a nagromadzenie wosku w tym miejscu często uniemożliwia wydostanie się dźwięku. Aby tego uniknąć

 • Czyścić ORISON suchą ściereczką, aby usunąć mikroorganizmy z kanałów
 • Zdejmij wkładkę i wyszoruj otwór wentylacyjny szczoteczką lub suchą szmatką, aby usunąć osady wosku. Nie wolno zamoczyć otworu wentylacyjnego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie aparatu słuchowego
 • Wyczyść końcówkę wkładki za pomocą szczoteczki. Jeśli dojdzie do zamoczenia aparatu, przed założeniem go na aparat słuchowy należy upewnić się, że jest całkowicie suchy


- Wymiana osłony woskowej

Jeśli okaże się, że nie ma wzmocnienia nawet po włożeniu nowej baterii, oznacza to, że otwór wentylacyjny jest zatkany przez osad woskowy. Osad ten, nawet jeśli jest niewidoczny dla oka, po prostu nie pozwala dźwiękowi opuścić aparatu słuchowego. Wymień sito woskowe na nowe. Aby to zrobić, weź wkładkę zawierającą 5 sit woskowych i pomarańczowe narzędzie, a następnie wykonaj poniższe czynności.

 • Usuń starą woskową siatkę ochronną: włóż końcówkę pomarańczowego narzędzia do otworu odpowietrzającego i usuń woskową siatkę ochronną, pociągając narzędzie w dół
 • Włóż nowe sito: wyjmij nowe sito woskowe z wkładu, umieść je na końcówce narzędzia i włóż do otworu odpowietrzającego, przesuwając narzędzie do góry

- Dbaj o czystość przewodów słuchowych

Wielokrotne korzystanie z aparatu wewnątrzusznego może prowadzić do gromadzenia się woskowiny w przewodzie słuchowym. Takie nagromadzenie może

 • Stają się korkiem woskowinowym i, blokując przewód słuchowy, powodują świszczący dźwięk podczas korzystania z urządzenia ORISON. Należy skonsultować się z laryngologiem w celu usunięcia woskowiny z ucha
 • Osadzają się na różnych częściach aparatu słuchowego i powodują nieprawidłowe działanie lub wpływają na jakość odtwarzania dźwięku. Należy dbać o czystość przewodów słuchowych i starannie pielęgnować aparat ORISON.
- Hydroizolacja

Aparat słuchowy ORISON nie jest wodoodporny. Zdejmij ją przed :

 • Branie prysznica,
 • Kąpiel, stosowanie wody po goleniu, lakieru do włosów, olejków, perfum, środków odstraszających komary, balsamów itp.

Jeśli aparat słuchowy ORISON zostanie wystawiony na działanie któregokolwiek z tych produktów, przed włączeniem należy odczekać, aż wyschnie. Nie wolno suszyć urządzenia ORISON suszarką do włosów ani w kuchence mikrofalowej.

- Przechowywanie

Gdy urządzenie ORISON nie jest używane, należy je wyłączyć i przechowywać w odpornym na wstrząsy futerale.

- Ekstremalne temperatury

Nie należy narażać aparatu słuchowego na działanie skrajnych lub długotrwałych temperatur, pozostawiać go na słońcu, w samochodzie, w pobliżu grzejnika itp

- Antywibracyjne

Nie należy uderzać aparatami słuchowymi o siebie ani o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie

- Pozostałe

Używanie aparatów słuchowych nie przywraca normalnego słuchu ani nie zapobiega jego utracie

Nie zezwalaj innym osobom na noszenie aparatów słuchowych

Aparat słuchowy, akcesoria i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób, które mogłyby je połknąć. Nie wkładaj aparatu słuchowego ani baterii do ust. W przypadku połknięcia któregokolwiek z tych środków należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską

Baterie należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika na odpady

Nie należy nosić aparatów słuchowych podczas badań rentgenowskich, rezonansu magnetycznego i innych podobnych badań

Podręcznik użytkownika

AZUR

Mini aparat zauszny, cyfrowy, ładowalny

AZUR to cyfrowy aparat słuchowy typu mini BTE, który może być ładowany, składa się z aparatu słuchowego dla ucha prawego (AZUR Prawy) i aparatu słuchowego dla ucha lewego (AZUR Lewy). AZUR został zaprojektowany we współpracy z lekarzami laryngologami i opracowany przez wyspecjalizowanych inżynierów. Jego wydajność jest gwarantowana dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych komponentów, ścisłej kontroli produkcji i rygorystycznym testom jakości. AZUR posiada znak CE.

AZUR zapewnia natychmiastowy komfort słyszenia osobom z lekkimi i średnimi wadami słuchu. Umieszczony za uchem AZUR jest aparatem słuchowym szczególnie przydatnym dla osób o ograniczonej sprawności manualnej, odrzucających aparaty wewnątrzuszne lub o nietypowych przewodach słuchowych, które nie pozwalają na zastosowanie aparatów wewnątrzusznych. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. AZUR pozwala użytkownikowi na całkowitą autonomię. Lek AZUR jest dostępny bez recepty lekarskiej

Jedno opakowanie zausznych aparatów słuchowych AZUR mini zawiera :

 • 1 aparat słuchowy zauszny mini AZUR wielokrotnego ładowania dla ucha PRAWEGO
 • 1 aparat słuchowy zauszny mini wielokrotnego ładowania do LEWEGO ucha
 • 1 etui do przechowywania akumulatorów
 • 6 miękkich silikonowych końcówek w różnych rozmiarach, umożliwiających natychmiastowe dopasowanie do kanałów słuchowych: 2xS, 2xM, 2xL
 • 1 kabel USB do ładowania
 • 1 szczotka do czyszczenia
 • 1 przewód czyszczący
 • 1 podręcznik użytkownika i konserwacji

Uwaga: Do ładowania AZUR z sieci elektrycznej potrzebna jest wtyczka USB, która nie jest dołączona do zestawu.

- Ładowanie :
 • Czas do pełnego naładowania: 4-5 godzin
 • Żywotność baterii: od 15 do 20 godzin
 • Specyfika: Aparaty słuchowe AZUR mogą być ładowane do 5 razy, jeśli są przechowywane w naładowanym etui
- Konfiguracja wstępna
 • 12 kanałów częstotliwości
 • Zakres częstotliwości: od 200 Hz do 8000 Hz
- Inteligentny system przetwarzania dźwięku
 • Technologia cyfrowa
 • Procesor HD Crystal Clear©
 • Wzmocnienie głosu: od 12dB do 36dB
 • Automatyczna redukcja hałasu otoczenia: 12dB
 • Automatyczna redukcja nagłych hałasów: Poziom 5
 • Automatyczna redukcja hałasu wiatru: Poziom 3
- 3 programy wzmacniające:
 • Program 1: Klasyczny
 • Program 2: Ciche otoczenie
 • Program 3: Hałaśliwe otoczenie
- Inne
 • System anty-Larsenowski
 • Odtwarzanie dźwięku: 87 ms
 • Zniekształcenia dźwięku
 • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

- Budowa aparatu słuchowego AZUR :

A: Rura dźwiękowa, odniesienie 2B. Znajduje się nad małżowiną uszną. Jego zadaniem jest kierowanie dźwiękami odbieranymi przez mikrofony (B) umieszczone na muszli (D) wewnątrz ucha (E) po ich wzmocnieniu

B: Mikrofony

C: Przycisk. Kilka ról

 • Włączanie/wyłączanie aparatu słuchowego AZUR
 • Zmiana głośności wzmocnienia
 • Zmiana programu wzmacniania

C: Skorupa, tworzywo biomedyczne. Znajduje się za małżowiną uszną

E: Wylot dźwięku pokryty silikonową końcówką. Pasuje do ucha

--

- Budowa walizki akumulatorowej :

L: Gniazdo oznaczone literą "L" dla aparatu słuchowego AZUR LEWY (Left). Gniazdo do ładowania aparatu słuchowego AZUR dla lewego ucha

1L: Lampka sygnalizacyjna dla AZUR LEWY. Ta kontrolka informuje o stanie naładowania aparatu słuchowego AZUR LEWY

R: Gniazdo oznaczone literą "R" dla aparatu słuchowego AZUR RIGHT (Right). Gniazdo do ładowania aparatu słuchowego AZUR dla prawego ucha

1R: Lampka sygnalizacyjna dla AZUR PRAWY. Ta kontrolka wskazuje stan naładowania aparatu słuchowego AZUR RIGHT

F: Przechowywanie silikonowych wkładek usznych.

2: Lampka kontrolna akumulatora. Ta kontrolka sygnalizuje stan naładowania akumulatora

- Uwaga :

Aby naładować aparaty słuchowe AZUR oraz etui, użyj portu USB (nie wchodzi w skład zestawu).

--

- Autonomia :

Całkowite naładowanie aparatów słuchowych i pudełka powinno trwać od 4 do 5 godzin. Pełne naładowanie zapewnia od 15 do 20 godzin autonomii działania aparatów słuchowych AZUR. Gdy pudełko jest w pełni naładowane, może naładować parę AZUR-ów nawet 5 razy

--

- Dopasowanie :

Umieść lewy aparat słuchowy w przeznaczonym do tego celu otworze (L); umieść prawy aparat słuchowy w przeznaczonym do tego celu otworze (R); przechowuj wkładki silikonowe (E) w przeznaczonym do tego celu otworze (F). Zamknij etui na akumulator, aby chronić aparaty słuchowe. Podłącz dostarczony kabel USB do specjalnego gniazda na spodzie białej obudowy i podłącz część USB kabla (w zestawie) do wtyczki (nie jest dostarczona). Podłącz wtyczkę USB do sieci elektrycznej


- Interpretacja wskaźników świetlnych podczas ładowania

Lampka sygnalizacyjna LEWA
(1L)

Prawy kierunkowskaz
(1R)

Światło przypadku
(2)

Interpretacje
PomarańczowaPomarańczowaPomarańczowa Oba urządzenia i skrzynka są pod obciążeniem.
Poza stronąPomarańczowaPomarańczowa Lewe urządzenie jest naładowane. Urządzenie RIGHT i pudełko są ładowane
PomarańczowaPoza stronąPomarańczowa Urządzenie RIGHT jest naładowane. Lewe urządzenie i skrzynka są ładowane.
Poza stronąPoza stronąPomarańczowa Oba urządzenia są naładowane. Skrzynka jest w trakcie ładowania
Poza stronąPoza stronąZielona Zarówno urządzenia AZUR, jak i pudełko są naładowane.

--

- Ładowanie aparatów słuchowych, gdy obudowa nie jest podłączona do sieci elektrycznej

Gdy aparaty słuchowe AZUR są przechowywane w obudowie (nie są podłączone do sieci elektrycznej), są automatycznie ładowane, w zależności od stanu naładowania obudowy. Następnie zostaną wyświetlone następujące lampki kontrolne

Światło ŚWIATŁO LEWE
(1L)

Oświetlenie PRAWE
(1R)

Światło skrzynki
(2)

Interpretacje
PomarańczowaPomarańczowa- Oba urządzenia są ładowane.
Poza stronąPomarańczowa- Lewe urządzenie jest naładowane. Ładuje się PRAWIDŁOWE urządzenie
PomarańczowaPoza stroną- Urządzenie RIGHT jest naładowane. Lewe urządzenie jest w trakcie ładowania.
Poza stronąPoza stroną- Oba urządzenia są naładowane.

--

- Niski poziom baterii

Gdy poziom naładowania baterii w aparatach słuchowych AZUR jest niski, aparaty wydają sygnał ostrzegawczy średnio co 5 minut i mogą przestać działać prawidłowo (zniekształcenia dźwięku, niskie wzmocnienie). Jeśli aparaty słuchowe nie zostaną jak najszybciej naładowane, przestaną działać (nie będą wzmacniane). Gdy poziom naładowania baterii w aparatach słuchowych AZUR i akumulatorze jest bardzo niski, lampki kontrolne przestaną się świecić. Niezwłocznie naładuj aparaty słuchowe i ich obudowy, aby uniknąć nieprawidłowego działania aparatów słuchowych

- Uwaga :

Aparaty słuchowe AZUR wyłączają się automatycznie, gdy są przechowywane w ładowalnej obudowie i włączają się automatycznie po wyjęciu z niej

--

-Wyłączanie aparatów słuchowych AZUR

Aby wyłączyć aparaty słuchowe AZUR, naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 5 sekund, aż usłyszysz krótki sygnał muzyczny informujący, że aparaty słuchowe są wyłączone.

--

- Włączanie aparatów słuchowych AZUR :

Aby włączyć aparaty słuchowe AZUR, naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 5 sekund, aż 3 sygnały dźwiękowe, a następnie krótka muzyka poinformują Cię, że aparaty słuchowe są włączone

- Uwaga:

Silikonowa wkładka uszna (E) pełni kilka funkcji

 • Aby utrzymać wylot dźwięku (znajdujący się pod wkładką) w kanale słuchowym
 • Należy upewnić się, że kanał słuchowy jest zamknięty, aby uniknąć gwizdania (sprzężenia) podczas użytkowania;
 • Zapewniają komfort podczas użytkowania dzięki elastyczności silikonu

Z tych powodów należy poświęcić trochę czasu na dobranie odpowiedniego rozmiaru wkładki do kanału słuchowego. Jeśli rozmiar jest nieodpowiedni :

 • Wylot dźwięku (znajdujący się pod wkładką) nie będzie utrzymywany w kanale słuchowym, co uniemożliwi dobrą restytucję dźwięków w uchu
 • Okluzja przewodu słuchowegonie będzie zapewniona, co może powod ować gwizdanie (sprzężenie) podczas używania aparatu słuchowego.

Silikonowa wkładka jest dostępna w 3 rozmiarach: S, M i L. Domyślnie do aparatu słuchowego dopasowywany jest rozmiar M, ponieważ pasuje on na 80% użytkowników. Wypróbuj go. Jeśli nie pasuje, wybierz mniejszą (S) lub większą (L) wkładkę, w zależności od tego, jak się czujesz

--

- Zdejmij wkładkę uszną (E) z dźwiękowodu (A):

Aby wyjąć silikonową końcówkę (E) z dźwiękowodu, należy przytrzymać dźwiękowód (A) między palcami i delikatnie ścisnąć końcówkę między kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki. Pociągnij za końcówkę, aby uwolnić ją z rurki

--

- Przymocuj ustnik (E) do dźwiękowodu (A):

Aby przymocować silikonowy ustnik (E) do dźwiękowodu, należy trzymać dźwiękowód (A) między palcami, wziąć ustnik między kciuk i palec wskazujący drugiej ręki, umieścić ustnik na dźwiękowodzie i wcisnąć go, aż zatrzaśnie się na dźwiękowodzie (A). Gdy ustnik jest pewnie przymocowany do rurki, nie może odpaść

- Uwaga :

AZUR to zauszny aparat słuchowy typu mini. Jego obudowa z tworzywa sztucznego (D) jest umieszczana za małżowiną uszną; dźwiękowód (A) przechodzi przez małżowinę uszną, a silikonowa wkładka uszna (E) jest wkładana do przewodu słuchowego

- Dopasowanie aparatu słuchowego AZUR do prawego ucha

Jeśli nosisz okulary, zdejmij je na czas wykonywania tej czynności

 • Weź kasetkę biologiczną (D) między kciuk i palec wskazujący prawej ręki;
 • Ująć końcówkę silikonową (E) między kciuk i palec wskazujący lewej ręki;
 • Delikatnie wsuń silikonową końcówkę (E) do przewodu słuchowego i przytrzymaj ją tam kciukiem i palcem wskazującym
 • Przełóż dźwiękowód (A) przez prawe ucho
 • Na koniec umieść pudełko biomedyczne (D) za prawym uchem
 • Wyreguluj dopasowanie AZUR

--

- Zakładanie aparatu słuchowego AZUR na lewe ucho

Jeśli nosisz okulary, zdejmij je na czas wykonywania tej czynności

 • Weź kasetkę biomedyczną (D) między kciuk i palec wskazujący lewej ręki;
 • Ująć końcówkę silikonową (E) między kciuk i palec wskazujący prawej ręki;
 • Delikatnie wsuń silikonową końcówkę (E) do przewodu słuchowego i przytrzymaj ją tam kciukiem i palcem wskazującym
 • Przełóż dźwiękowód (A) przez lewe ucho
 • Na zakończenie umieść pojemnik biomedyczny (D) za lewym uchem
 • Wyreguluj port AZUR

--

- Zdejmij aparat słuchowy AZUR

Jeśli nosisz okulary, zdejmij je na czas wykonywania tej czynności

 • Ostrożnie zdjąć obudowę biomedyczną (D) z małżowiny usznej, podnosząc ją do góry, zgodnie z kierunkiem przebiegu dźwiękowodu (A);
 • Ostrożnie wyjmij silikonową końcówkę (E) z przewodu słuchowego;
 • Przechowuj aparat słuchowy AZUR w etui, w którym można go ładować.
- Uwaga :

Aparat słuchowy AZUR zapewnia inteligentne wzmocnienie dźwięku w zakresie od 12dB do 36dB. Głośność działa w ten sam sposób we wszystkich 3 programach wzmocnienia aparatu słuchowego

--

- Ustawienie domyślne aparatu słuchowego AZUR :

Gdy AZUR jest włączony po raz pierwszy, jest ustawiony na

 • Program 1 - Wzmocnienie klasyczne (prezbiterium, środowisko standardowe);
 • Średnia wielkość wzmocnienia - 24dB

To ustawienie jest odpowiednie dla większości użytkowników z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu związanym z wiekiem (prezbioza) do 80 dB. Użytkownik może zmieniać głośność, zgodnie ze swoimi odczuciami, dzięki specjalnemu przyciskowi (C).

--

- Pamięć preferencji :

Gdy użytkownik wybierze odpowiedni dla siebie poziom głośności i będzie go używał nieprzerwanie przez ponad 20 minut, AZUR zapamięta te preferencje i przywróci je domyślnie przy każdym ponownym użyciu aparatu słuchowego lub do czasu kolejnej zmiany głośności i używania go nieprzerwanie przez ponad 20 minut.

- Zwiększanie głośności w aparacie słuchowym AZUR:

Używając specjalnej części przycisku (C+), użytkownik może zwiększyć głośność do 4 razy w stosunku do głośności domyślnej (24dB). Każde naciśnięcie jest sygnalizowane podwójnym sygnałem dźwiękowym i powoduje zwiększenie poprzedniej głośności o 3dB. Głośność można zatem zwiększyć łącznie o 12 dB, w porównaniu z głośnością domyślną (24 dB). Gdy użytkownik osiągnie maksymalne wzmocnienie (4. naciśnięcie przycisku C+), urządzenie zasygnalizuje to pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Maksymalne wzmocnienie sygnału AZUR wynosi 36 dB

Działania

Sygnał

Gain

Całkowita objętość
AZUR zapala się3 sygnały dźwiękowe + muzyka- Domyślne ustawienie głośności: 24dB
1 naciśnięcie przycisku C+2 sygnały dźwiękowe+3dB 27dB
1 naciśnięcie przycisku C+2 sygnały dźwiękowe+3dB 30dB
1 nacisnąć przycisk C+2 sygnały dźwiękowe+3dB 33dB
1 naciśnięcie przycisku C+1 sygnał dźwiękowy+3dB Maksymalna głośność aparatu słuchowego: 36dB

--

- Zmniejszanie głośności w aparacie słuchowym AZUR:

Używając specjalnej części przycisku (C-), użytkownik może zmniejszyć głośność do 4 razy w stosunku do głośności domyślnej (24dB). Każde naciśnięcie jest sygnalizowane podwójnym sygnałem dźwiękowym i powoduje zmniejszenie poprzedniej głośności o 3dB. Głośność można zatem zmniejszyć łącznie o 12 dB, w porównaniu z głośnością domyślną (24 dB). Gdy użytkownik osiągnie minimalne wzmocnienie (4. naciśnięcie przycisku C-), urządzenie zasygnalizuje to pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Minimalne wzmocnienie sygnału AZUR wynosi 12dB

Działania

Sygnał

Strata

Całkowita objętość
AZUR zapala się3 sygnały dźwiękowe + muzyka- Domyślne ustawienie głośności: 24dB
1 naciśnięcie przycisku C-2 sygnały dźwiękowe-3dB 21dB
1 naciśnij przycisk C-2 sygnały dźwiękowe-3dB 18dB
1 naciśnij przycisk C-2 sygnały dźwiękowe-3dB 15dB
1 naciśnij przycisk C-1 sygnał dźwiękowy-3dB Minimalna głośność aparatu słuchowego: 12dB

- Uwaga :

Aparat słuchowy AZUR ma 3 różne programy wzmocnienia:

 • Program 1 - program klasyczny, harmonijnie wzmacniający wysokie i niskie częstotliwości; odpowiedni dla wszystkich rodzajów środowisk akustycznych
 • Program 2 - Specjalny program wzmacniający o wysokiej częstotliwości; odpowiedni dla hałaśliwych środowisk
 • Program 3 - Specjalny program wzmacniający o niskiej częstotliwości; odpowiedni dla cichych środowisk

--

- Domyślne ustawienie aparatu słuchowego AZUR:

Gdy AZUR jest włączony po raz pierwszy, jest ustawiony na

 • Program 1 - Wzmocnienie klasyczne (prezbiterium, środowisko standardowe);
 • Średnia wielkość wzmocnienia - 24dB

To ustawienie jest odpowiednie dla większości użytkowników z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu związanym z wiekiem (prezbioza) do 80 dB. Użytkownik może zmieniać głośność, zgodnie ze swoimi odczuciami, dzięki specjalnemu przyciskowi (C).

--

- Pamięć preferencji :

Gdy użytkownik wybierze odpowiedni dla siebie program i będzie go używał nieprzerwanie przez ponad 20 minut, aparat słuchowy AZUR zapamięta te preferencje i będzie je odtwarzał przy każdym kolejnym użyciu aparatu słuchowego lub do następnego razu, gdy program będzie używany nieprzerwanie przez ponad 20 minut

--

- Zmiana programu wzmacniania :

Gdy AZUR zostanie włączony po raz pierwszy, zostanie ustawiony na program 1

 • Aby przejść z programu 1 do programu 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 3 sekundy, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe oznaczające, że aparat słuchowy pracuje teraz na programie 2
 • Aby przełączyć z programu 2 na program 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 3 sekundy, aż 3 sygnały dźwiękowe poinformują, że aparat słuchowy jest teraz na programie 2 aby przejść z programu 2 do programu 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 3 sekundy, aż 3 sygnały dźwiękowe poinformują, że aparat słuchowy pracuje teraz na programie 3
 • Aby przełączyć z programu 3 na program 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 3 sekundy, aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy informujący, że aparat słuchowy jest teraz na programie 1 aby przełączyć z programu 3 na program 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (C) przez ponad 3 sekundy, aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy informujący, że aparat słuchowy pracuje teraz na programie 1 (program konwencjonalny)

W przypadku każdego programu wzmocnienia użytkownik ma dostęp do głośności w sposób opisany powyżej

- Pielęgnacja przewodu słuchowego

Wielokrotne używanie aparatów słuchowych może prowadzić do gromadzenia się woskowiny w przewodzie słuchowym, która jest utrzymywana na miejscu przez silikonową wkładkę uszną. Taka nagromadzona woskowina może zablokować przewód słuchowy, powodując dalszy ubytek słuchu, a nawet gwizdanie (sprzężenie) podczas używania aparatu słuchowego. Dbaj o swoje przewody słuchowe. Do ich czyszczenia nie należy używać wacików, lecz bańki z wodą. Jeśli zatyczka przeszkadza, należy skonsultować się z laryngologiem, który ją usunie

- Konserwacja aparatów słuchowych

Podczas użytkowania woskowina i kurz mogą gromadzić się na różnych elementach aparatu słuchowego i wpływać na jego działanie. Aby tego uniknąć, należy zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację aparatu słuchowego i przestrzegać poniższych instrukcji.


- KROK 1: Czyszczenie plastikowej powłoki biomedycznej (D)

Muszla słuchawkowa i jej elementy (zwłaszcza mikrofony) są narażone na działanie wilgoci, kurzu i brudu z powietrza. Po każdym użyciu aparatu słuchowego należy wyczyścić obudowę miękką, suchą ściereczką.


- KROK 2: Czyszczenie mikrofonów (B)

Mikrofon jest podstawowym elementem działania aparatu słuchowego. Jego zadaniem jest odbieranie dźwięków, które są następnie wzmacniane i odtwarzane przez użytkownika. Aparat AZUR ma dwa mikrofony (B) umieszczone na obudowie (D). Mikrofony należy regularnie czyścić, szorując je dostarczoną szczotką, tak aby żadne osady nie uniemożliwiały ich prawidłowego działania

- KROK 3: Czyszczenie końcówki silikonowej (3)

Silikonowa końcówka znajduje się na końcu rurki (A) i zakrywa ujście dźwięku. Ponieważ aparat jest umieszczony w przewodzie słuchowym, często osadza się na nim woskowina, która wpływa na jakość dźwięku z aparatu. Aby tego uniknąć, należy regularnie czyścić wkładkę silikonową. Aby to zrobić, należy

 • Wyjąć silikonową końcówkę z rurki (A),
 • Wyczyść końcówkę za pomocą specjalnego pędzelka,
 • W razie potrzeby przeprowadź dyszę pod ciepłą wodą. W takim przypadku przed ponownym założeniem rurki należy upewnić się, że jest ona całkowicie sucha

Ze względów higienicznych zaleca się wymianę dyszy raz lub dwa razy w miesiącu


- KROK 4: Czyszczenie rury (A) i wylotu dźwięku (E)

Dźwięki odbierane przez mikrofony (B) są kierowane do przewodu słuchowego przez rurkę (A) i powracają do układu słuchowego przez wylot dźwięku (E), który znajduje się pod silikonową wkładką uszną. Aby zapewnić optymalne działanie aparatu słuchowego, należy upewnić się, że dźwiękowód i wyjście dźwięku są czyste i wolne od osadów, które mogłyby zakłócić odtwarzanie dźwięku. Aby to zrobić, należy

 • Wyjąć silikonową końcówkę z rurki (A) i oczyścić ją (patrz krok 3),
 • Wyjąć rurkę (A) z muszli (D),
 • Wsuń czarny przewód do rurki, aż wyjdzie z obu stron rurki,
 • Następnie należy usunąć przewód, wymienić rurkę i końcówkę

Wyjąć rurkę- W miejscu, w którym rura (A) jest przymocowana do kadłuba (D), na rurze zaznaczono czerwoną linię.
- Linia ta jest umieszczona naprzeciwko czerwonej kropki na aparacie słuchowym w środku muszli (D).
- Przytrzymaj punkt mocowania rurki między kciukiem a palcem wskazującym i obróć go o 90° w kierunku drugiego czerwonego punktu na zewnątrz urządzenia.
- Wężyk jest odłączony: delikatnie wyciągnij wężyk z muszli.
Umieść
rura

- Włóż punkt mocowania rurki w jej miejsce na kadłubie, ustawiając czerwoną linię na boku, przodem do punktu zewnętrznego.
- Następnie obróć punkt mocowania o 90°, tak aby czerwona linia znalazła się nad pierwszym czerwonym punktem, znajdującym się na środku kadłuba (D).


- KROK 5: Odłóż
aparaty słuchowe AZUR w etui z możliwością ponownego ładowania

Gdy nie używasz aparatów słuchowych, przechowuj je w etui, z dala od kurzu i wstrząsów. Upewnij się, że Twoja sprawa jest naładowana. Nie pozostawiaj aparatów słuchowych naładowanych dłużej niż 5 godzin, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii

- Hydroizolacja

Aparat słuchowy AZUR nie jest wodoodporny. Zdejmij ją przed

 • Branie prysznica,
 • Pływanie,
 • Stosowanie wody po goleniu, lakieru do włosów, olejków, perfum, środków odstraszających komary stosować wodę po goleniu, lakier do włosów, olejki, perfumy, środki odstraszające komary, balsamy itp.

Jeśli aparat słuchowy AZUR zostanie narażony na kontakt z którymkolwiek z tych produktów, przed włączeniem go należy pozostawić go do wyschnięcia. Nigdy nie próbuj suszyć AZUR za pomocą suszarki do włosów lub kuchenki mikrofalowej

- Przechowywanie

Gdy nie używasz aparatów słuchowych AZUR, przechowuj je w etui, w którym można je ładować


- Ekstremalne temperatury

Nie narażaj aparatu słuchowego na działanie skrajnych lub długotrwałych temperatur, nie pozostawiaj go na słońcu, w samochodzie, w pobliżu grzejnika itp


- Antywibracyjne

Nie należy uderzać aparatami słuchowymi o siebie ani o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie


- Pozostałe

Używanie aparatów słuchowych nie przywraca normalnego słuchu ani nie zapobiega jego utracie. Zobacz naszą sekcję F.A.Q.

Nie zezwalaj innym osobom na noszenie aparatów słuchowych

Aparat słuchowy i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób, które mogłyby je włożyć do aparatu. Nie wkładaj aparatu słuchowego do ust. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy nosić aparatów słuchowych podczas badań rentgenowskich, rezonansu magnetycznego i innych podobnych badań.