Zwitserse hoortoestellenmarkt : prijzen behoren tot de hoogste in het Westen !

By seriniti , on 26 maart 2022 - 7 minutes to read
Marché suisse de la prothèse auditive : des prix parmi les plus hauts de l'occident

De wereldmarkt voor hoortoestellen neemt een hoge vlucht en verwacht wordt dat deze groei de komende jaren zal aanhouden als gevolg van demografische veranderingen, waardoor een hoger percentage mensen ouder dan 60 jaar zal zijn. Het is niet verrassend dat de prevalentie van presbycusis blijft bestaan.

In vergelijking met andere Europese landen heeft Zwitserland het laagste percentage gehoorverlies (7,7% van de bevolking) en een van de hoogste percentages hoortoestelgebruik (44% van de getroffen personen). Het is ook het land waar de populatie hoortoestellen het toestel het langst per dag draagt (9,8 uur).

In een internationale vergelijking is de prijs van hoortoestellen in Zwitserland de hoogste na de Verenigde Staten. Hoe valt dit te verklaren en welke officiële maatregelen zijn er genomen om deze tendens tegen te gaan ?

De Zwitserse hoortoestellenmarkt

In Zwitserland hebben 5 fabrikanten 90% van de verkoop in handen en 3 bedrijven samen 80% van het marktaandeel. Deze situatie is vergelijkbaar met die op de wereldmarkt.

 

 

In 2018 werden in Zwitserland tussen de 80.000 en 85.000 hoortoestellen verkocht, waaronder :

 • Hoortoestellen verkocht door Zwitserse akoestici ;
 • Hoortoestellen gekocht door particulieren in het buitenland ;
 • Directe import door hoortoestel specialisten.

90% van de verkoop van hoortoestellen zijn AHO of mini AHO-hoortoestellen.

 

 

Meer dan 30 verschillende merken en 2.700 modellen hoortoestellen zijn goedgekeurd op de Zwitserse markt. Hoortoestellen worden verkocht bij hoortoestelspecialisten, apotheken en drogisterijen.

Prijsvorming van hoortoestellen

De prijs van een hoortoestel wordt gevormd in een waardeketen die bestaat uit: producenten, soms intermediaire structuren (groothandelaren), en de audiciens. In elk stadium wordt een marge gemaakt op de prijs van het product. De door een eindgebruiker betaalde prijs omvat derhalve

 • De prijs van het hoortoestel (fabrieksprijs),
 • De marge gemaakt tijdens de distributie,
 • De prijs van de door een audicien verleende diensten.

Component kosten

In Frankrijk schatte de mededingingsautoriteit dat de prijs van hoortoestelcomponenten, alle reeksen inbegrepen, in 2016 tussen 70 en 140 euro bedroeg (tussen 80 en 160CHF). Uit het onderzoek is gebleken dat de belangrijkste onderdelen (digitale microprocessoren, microfoons, oorstukjes) in massaproduktie worden vervaardigd en dateen groot aantal hoortoestellen derhalve uit technisch oogpunt vrijwel identiek zijn . Ook hun productiekosten zijn voor alle assortimenten gelijk.
Aan het eind van de productieketen worden de hoortoestellen gedifferentieerd volgens prijsklasse dankzij software die de toegang tot bepaalde functies beperkt. Ondanks gelijke productiekosten kan de verkoopprijs van een hoortoestel dus sterk variëren, afhankelijk van het aantal geactiveerde functies.

Fabrieksprijzen

De fabrieksprijzen voor hoortoestellen zijn hoger in Zwitserland.

 

 

De meest populaire hoortoestellen in Zwitserland (mini AHO, RIE en RIC) zijn duurder dan de andere. Hun mediane prijs is 715CHF, wat 50% duurder is dan een standaard AHO-hoortoestel. In het algemeen zijn de duurste toestellen bijna twee keer zo duur als standaard AHO-hoortoestellen en IHO-toestellen.

 

 

Grote prijsverschillen van land tot land

In een internationale vergelijking[1] wijst de studie op de grote prijsverschillen voor dezelfde hoortoestellen van land tot land. Verscheidene factoren beïnvloeden de fabrieksprijs:

Aankoopbeleid (belang van de particuliere en de openbare sector)

Zwitserland is een strikt particuliere markt, waar geen aankooporganisaties van de staat bestaan.
De studie vergelijkt 30 modellen hoortoestellen in verschillende landen en wijst erop dat de fabrieksprijzen op de particuliere markt, vergeleken met de Zwitserse prijzen :

 • 81% in Frankrijk,
 • 76% in Duitsland,
 • 69% in Denemarken,
 • 66% in het Verenigd Koninkrijk.

Alleen in de VS zijn hoortoestellen duurder dan in Zwitserland

 

Een beleid van openbare aanbestedingen kan de kosten van hoortoestellen drastisch drukken: gecentraliseerde aanbestedingen (Denemarken, VK) zijn goedkoper dan individuele verkoop aan speciaalzaken, zoals in Zwitserland het geval is.

 

 

De verschillende nationale vergoedingsregelingen

Op Europees niveau is er een tendens naar convergentie van de vergoedingspercentages voor eindgebruikers. De terugbetalingstarieven omvatten het hoortoestel, de accessoires, het onderzoek, de aanpassing van het hoortoestel en de follow-up door een audicien gedurende een gemiddelde periode van 5 tot 6 jaar.

 

Kopersgedrag

Volgens de fabrikanten, waarvan sommige hebben besloten hun instapmodellen niet meer in Zwitserland op de markt te brengen, zijn de Zwitserse klanten veeleisend en verwachten zij een hoog kwaliteitsniveau. Zij lijken bereid een aanzienlijke bijdrage te leveren in de kosten van een hoortoestel en de vraag naar high-end toestellen is groter dan in andere landen. Deze verklaring werd in 2009 echter genuanceerd door Martin Hofer, voormalig voorzitter van de Hearing Systems Manufacturers (HSM), die verklaarde dat “consumenten niet langer eenvoudigweg worden overgehaald om een duurder product te kopen (…) maar veel eerder kiezen voor een toestel dat volledig wordt vergoed door de sociale verzekering


Gebrek aan transparantie bij de fabrikanten van hoortoestellen

De fabrieksprijs is slechts een deel van de prijs die door de audicien aan de eindgebruiker wordt berekend. Het staat audiciens vrij de verkoopprijs van hoortoestellen vast te stellen en het gamma aanvullende diensten toe te voegen (gehoortest, afstelling van het toestel, vervanging van onderdelen, verlengde garantie, reparatie, enz.)

De prijzen die de audiciens aanrekenen zijn vaak niet transparant. Hoewel de officiële richtsnoeren en het standaardformulier voorschrijven dat het deel van de prijs dat betrekking heeft op het hoortoestel en het deel dat betrekking heeft op de bijbehorende diensten moet worden aangegeven, kan op de totale factuur vaak niet worden vastgesteld welk deel van de uiteindelijke prijs aan het hoortoestel is toegekend. Is dit gewoon troost of een opzettelijke tactiek ?

In Zwitserland varieert de verkoopprijs van een hoortoestel tussen 430CHF en 5100CHF. Een onderzoek van “Kassensturz” wijst uit dat :

 • De prijs voor een soortgelijk hoortoestel varieert enorm van verkooppunt tot verkooppunt, met een verschil dat kan oplopen tot 57% ;
 • Alleen de diensten in verband met de aankoop van het hoortoestel variëren zeer sterk, van 350CHF tot meer dan 2000CHF, afhankelijk van de leverancier.

Volgens deskundigen is er geen vastgesteld verband tussen de ernst van het gehoorverlies en de hoeveelheid aanpassingswerk en de kosten van een hoortoestel. Om deze reden heeft het Federale Bureau voor Sociale Verzekering (FSIO) in Zwitserland een vergoedingensysteem met verschillende niveaus laten vallen ten gunste van één enkel forfaitair systeem.

Officiële aanbevelingen om hoge prijzen tegen te gaan

Uit de officiële aanbevelingen blijkt een reële ambitie om de strijd aan te binden met de praktijk van hoge prijzen op de Zwitserse hoortoestellenmarkt.

Met ingang van1 juli 2011 is een nieuw systeem van forfaitaire vergoedingen ingevoerd. Dit forfaitaire tarief heeft tot doel de beslissingsbevoegdheid van de verzekerden te versterken en de concurrentie tussen de beroepsbeoefenaren in de sector te vergroten. Ondanks een lichte daling van de prijzen zijn deze op een hoog niveau gebleven, als gevolg van de structuur van de markt en het aankoopbeleid van het land.

De 6e herziening van het eerste deel van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet nu in de mogelijkheid van een openbare aanbesteding voor de aankoop van hulpmiddelen, zoals gehoorapparaten. Dit nieuwe instrument heeft tot doel een echte concurrentie tussen leveranciers tot stand te brengen. Daarnaast beveelt de prijstoezichthouder ook de volgende maatregelen aan :

 1. Gecentraliseerde aankoop van hoortoestellen door een federale instantie rechtstreeks bij de fabrikanten via een aanbestedingsprocedure ;
 2. De levering van hoortoestellen aan gebruikers in grote regionale centra om de distributie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ;
 3. Strengere controle door de arbeidsongeschiktheidsverzekering op de toepassing van de regels betreffende de afzonderlijke facturering van hoorapparaten en bijbehorende diensten (voor echte transparantie) ;
 4. Het aanmoedigen van polishouders om te concurreren met aanbieders van hoortoestellen voor aanvullende diensten.

Bronnen :

[1] Hoortoestellen, analyse van de Zwitserse markt en internationale prijsvergelijking  Prijsmonitoring, Bern, januari 2020. Auteur: Malgorzata Wasmer.

 

De Orison is een gehoorversterkers dat onzichtbaar en gehoorklaar is. De Orison is ontworpen door KNO-artsen en compenseert ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis). Hiermee kunt u spraak duidelijk verstaan in alle geluidsomgevingen. 299€ per oor. CE.


Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.