Kan gehoorverlies worden voorkomen ?

By seriniti , on 3 maart 2022 - 6 minutes to read
Prévenir la perte de l'audition

Het antwoord lijkt van tevoren bekend te zijn en toch.

Mensen worden geboren met een zeer klein contingent haarcellen (cellen die ons in staat stellen te horen) : ongeveer 15.000. Deze cellen worden al heel vroeg in het embryonale leven gedifferentieerd en elke cel die tijdens het leven wordt beschadigd, zal niet worden vervangen. Het zijn echter zij en alleen zij die zorgen voor de mechanisch-elektrische transductie, d.w.z. de omzetting van de geluidstrilling in een zenuwboodschap die de hersenen zullen interpreteren. We kunnen dus zien hoe vitaal de bescherming van dit zeer kleine aantal cellen is.

Om een simplistische vergelijking te geven: de mens begint zijn lange leven met een auto in perfecte staat. Elke kras op het koetswerk is permanent. Er is geen manier om het te repareren.
In welke staat zal het voertuig aan het einde van zijn levensduur verkeren ? Alleen voortdurende waakzaamheid zal de schade beperken !

Hetzelfde geldt voor onze oren. Wij kunnen een niet-uitputtende lijst opstellen van dagelijkse agressies, zowel die welke wij niet wilden als die waar wij om vroegen.

Omgevingslawaai

Allerlei soorten lawaai, van wegwerkzaamheden tot machines.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze geluiden, maar wij ervaren ze wel op elk moment wanneer wij door een drukke straat lopen. Vandaag de dag worden 7 miljoen mensen geacht te wonen in gebieden met buitensporig veel lawaai (in de buurt van een luchthaven of een drukke weg zijn voorbeelden).

 

De bronnen van lawaai waarvoor wij verantwoordelijk zijn

Ze variëren van de meest anekdotische en minst agressieve tot de luidste (walkman te luid of te lang gedragen, nachtclubs, herhaalde concerten, schietpartijen, enz.) Sinds augustus 2017 moeten nachtclubs en festivals voldoen aan strengere voorschriften, bedoeld om “het gehoor van het publiek te beschermen”.
Het gemiddelde geluidsniveau, gemeten over 15 minuten, mag niet meer dan 102 decibel bedragen. Wanneer het doelpubliek jonge kinderen is, is de limiet nu vastgesteld op 94 decibel. Het decreet voorziet ook in preventieve maatregelen :
• Voorlichting van het publiek over de risico’s van gehoorverlies ;
• Gratis ter beschikking stellen van gehoorbeschermers aan het publiek ;
• Creëren van rustplaatsen waar het geluidsniveau niet hoger is dan 80dB.

Geluidsbronnen op het werk

2 miljoen mensen worden blootgesteld aan lawaai op het werk.
Veel van de beroepen op een lijst van aan lawaai blootgestelde beroepen veroorzaken ernstige overlast. De overheid moet het probleem stroomopwaarts aanpakken, d.w.z. het probleem bij de wortel aanpakken door het lawaai bij de bron te verminderen en te voorkomen dat het lawaai zich voortplant in de ruimten waar mensen werken. Naast deze collectieve beschermingsmaatregelen zijn soms ook individuele beschermingsmaatregelen nodig. Er bestaat al lang een schaal voor geluidsoverlast
• Minder dan 8 uur blootstelling aan lawaai als de geluidsbron gelijk is aan 85dB ;
• Minder dan 2 uur bij 90dB ;
• Minder dan 15 minuten bij 100dB (werk met een drilboor) ;
• Bij 115dB is gehoorschade onmiddellijk en onomkeerbaar.

In al deze gevallen is preventie bekend en gaat het om geluidsbescherming :
• Collectieve en eventueel individuele bescherming op het werk (reeds uitgevoerd) ;
• Systematische bescherming op plaatsen waar veel mensen komen en blootgesteld zijn aan lawaai, of het nu gaat om concerten, nachtclubs of systematische bescherming thuis (doe-het-zelf, MP3, enz.), die zelden wordt toegepast.

Buiten deze bijzondere gevallen is het raadzaam geluidsbescherming te dragen zodra men zijn geluidsomgeving niet onder controle heeft, d.w.z. zodra men naar buiten gaat. Dit is een gebied van preventie dat totaal onbekend is of genegeerd wordt.

 

Drug toxiciteit

Aminoglycosiden (een familie van antibiotica) zijn boven een bepaalde drempel ototoxisch. Deze antibiotica moeten daarom indien mogelijk worden vermeden. Aspirine, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bepaalde geneesmiddelen tegen kanker (cisplatine), bepaalde geneesmiddelen tegen malaria en vele andere geneesmiddelen kunnen een ototoxisch effect (blijvende schade) hebben, des te gemakkelijker indien de proefpersoon nierinsufficiëntie heeft.

De beste behandeling is dus preventie (informeer uw arts over eventuele reeds bestaande nierinsufficiëntie of gehoorschade).

 

Maar wat nog meer ?

Andere trauma’s dan geluid beschadigen het oor: druk trauma. Dit wordt blast of explosie-effect genoemd. Een hevige klap op de oorschelp, een explosie, schietsessies (schutters beschermen zich met anti-lawaaihelmen) veroorzaken een laesie aan het binnenoor door een brutale verplaatsing van lucht waaraan vaak een hevig geluidstrauma is verbonden.

Dit is vergelijkbaar met druk trauma veroorzaakt door een golf die met geweld het oor raakt, een sprong of duik op het oor (springen, surfen), of barotrauma van het oor tijdens duiken of apneu.
In deze gevallen zal het letsel aan het binnenoor gepaard gaan met een letsel aan het middenoor, dat in ernst kan variëren, maar zeer ernstig kan zijn (explosie, duiken op het oor). Preventie is ook hier essentieel :
• Voorzichtige evenwichtsoefeningen bij het duiken ;
• Mogelijkheid van geventileerde Doc’s Proplug bij het surfen of duiken ;
• Bescherming door helmen tijdens opnamesessies ;
• Vermijd altijd de soms gevreesde klap op de pinna.

Welke andere factoren kunnen voorkomen dat onze oren oud worden?

Antioxidantendiëten die rijk zijn aan omega 3 zijn welbekend :
• Blauwe vis (tonijn, sardines, haring, ansjovis, makreel) ;
• Zaden (vlas, hennep, pompoen, soja, pompoen) ;
• Gedroogd fruit ;
• Vers fruit (en rood fruit is het beste).

De medische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt stoffen te ontwikkelen zoals neurotrofines die de gehoorzenuwen beschermen en anti-apoptica die celdood voorkomen. Deze producten kunnen via implanteerbare pompen in het binnenoor worden geïnjecteerd.

Gentherapie heeft een veelbelovende toekomst.
Maar het zal doofheid behandelen of proberen te behandelen stroomafwaarts, wat al vrij laat is.
Het idee is om nieuwe functionele haarcellen te verkrijgen uit de steuncellen die nog aanwezig zijn wanneer de zintuigcellen sterven. Dit zal gebeuren door genoverdracht naar het binnenoor via een bacterie. Het zou van belang kunnen zijn bij het indammen van vroegtijdige en progressieve presbyacusis.

Conclusie

Zoals we kunnen zien, is het mogelijk de ouderdom en de onverbiddelijke schade aan het binnenoor die door de leeftijd wordt veroorzaakt, te verminderen en te vertragen. Maar de behandeling is nog steeds en vooral de permanente preventie tegen dagelijkse geluidsagressie en men moet weten hoe daar voortdurend aan te denken. Voedsel, beschermende medicijnen en, a fortiori, gentherapie zijn vandaag de dag nog volledig anekdotisch.

 

De Orison is een gehoorversterkers dat onzichtbaar en gehoorklaar is. De Orison is ontworpen door KNO-artsen en compenseert ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis). Hiermee kunt u spraak duidelijk verstaan in alle geluidsomgevingen. 299€ per oor. Geen voorschrift nodig. Tevreden of terugbetaald gedurende 20 dagen. CE-norm. 2 jaar wettelijke garantie.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.