Duikers, pas op voor jullie 6000Hz frequentie !

By seriniti , on 4 maart 2022 - 4 minutes to read
Plongeurs, gare à votre 6000Hz

Wij belichten hier de resultaten van een studie die is uitgevoerd bij 32 duikers in een duikclub in de Parijse regio.

Eerste opmerking :

De voornaamste schade aan het binnenoor is de 6000Hz en het treft freedivers meer dan scuba duikers. Inderdaad, op de audiometrische curve van 32 duikers getest :

• 87% van de duikers heeft specifieke schade aan de 6000Hz frequentie ;
• Deze stoornis treft 95% van de zuivere freedivers en scubaduikers ;
• Minder dan 50% van alle duikers samen heeft een gelijktijdige beperking bij 4000Hz en 8000Hz.

Waarom is de 6000Hz specifiek aangetast ?

Omdat anatomisch gezien het ovale venster, waar de stapes zich bevinden, tegenover het 6000Hz-gebied van het slakkenhuis ligt (slakkenhuisvormig en de thuisbasis van de auditieve cellen). Drukstoten van de stijgbeugel tijdens herhaalde Valsalvas zullen deze frequentie het eerst beschadigen. Op dezelfde manier zullen geluidsagressies deze frequentie het eerst beschadigen. Vervolgens zullen, door uitbreiding in olievlek, de dicht bij elkaar liggende frequenties worden bereikt (4000Hz en 8000Hz).

Waarom worden freedivers het meest getroffen ?

Tijdens een afdaling is de compensatie bij apneu heviger omdat de longen worden dichtgedrukt naarmate we vorderen. De Vasalva resulteert in een consequent en herhaald dichtslaan van de stijgbeugel. Deze zuigerslag, die in wezen het binnenoor beschadigt met een deelname van het middenoor, wordt vermeld in ons artikel over het duikersoor.

Corollarium :

Vraag uw KNO-arts altijd om deze frequentie te meten, die soms door onwetendheid wordt veronachtzaamd (er is lang beweerd dat de eerste frequentie die door een geluids- of druktrauma (wat in termen van verwondingen op hetzelfde neerkomt) wordt beïnvloed 4000Hz was ! Gewoonten zijn hardnekkig, terwijl herhaalde onderzoeken bewijzen dat dit niet het geval is. Vroegtijdige opsporing van een aanval op de 6000 Hz maakt het echter mogelijk veel vroeger preventieve maatregelen te treffen voor de toekomst van het oor (we hebben er maar twee gedurende ons lange leven).

Tweede opmerking :

Zit er een vooroordeel in deze verklaring ?

Als men bedenkt dat geluidstrauma’s zich gedurende het hele leven opstapelen en dat de schade die daaraan kan worden toegeschreven dezelfde is, is het logisch zich af te vragen of het alleen duiken is dat het oor beschadigt. Bij een systematische gehoortest bij een jonge volwassene zonder voorgeschiedenis blijft geïsoleerde schade aan de 6000Hz of andere hoge frequenties (4000Hz, 8000Hz) vrij zeldzaam.

Er zij op gewezen dat bij 25% van de opgevolgde apneïsten de gehoorstoornis van 6000Hz niet bestond op het ogenblik van het eerste onderzoek en aanwezig is na minder dan 3 jaar.

Als leeftijd de schuld is van deze specifieke 6000Hz letsels, dan zou het logisch zijn dat het aantal getroffen duikers toeneemt met de leeftijd. Zowel bij vrijduikers die ook aan diepzeeduiken doen als bij vrijduikers alleen is er echter geen oververtegenwoordiging van de getroffen aantallen in de leeftijdsgroepen boven 55 jaar. Hieruit kan, zonder al te veel gevaar voor vergissing, worden geconcludeerd dat noch de leeftijd, noch de anciënniteit van de duikers schuld heeft aan deze verwondingen (we kunnen willekeurig veronderstellen dat de oudere duikers al langer duiken dan de jongere), maar veeleer de herhaalde drukagressie die door de gewelddadige Valsalvas wordt bevorderd, vooral bij de vrijduikers.

Deze schets van een studie, die mettertijd kan worden verfijnd, brengt een essentieel feit aan het licht: de compensatie van de oren door de Valsalva moet worden verboden en de methode Frenzel moet systematisch worden onderwezen / beoefend.

Tot besluit :

  • Stop de Valsalvas en geef de voorkeur aan de Frenzel en de Voluntary Tubal Béances, met als doel de herhaalde slagen van de stijgbeugel te vermijden ;
  • Geef de voorkeur aan langzame afdalingen met altijd een tijdsvoorsprong in het uitbalanceren van de oren (idealiter zou men nooit pijn moeten hebben) ;
  • Klassiek, ga niet duiken als je verkouden bent.

Kortom, let op uw oor, een cruciaal element waarmee u ernstige onomkeerbare schade kunt voorkomen.

© Alex Voyer

..

De Orison is een digitaal, in-het-oor-gehoorversterkers (IHO), ontworpen door KNO-artsen. De Orison is een juweeltje van miniatuurtechnologie en bevat een Crystal Clear-processor, intelligente geluidsverwerking en automatische vermindering van omgevingsgeluiden om spraak duidelijk te verstaan in alle geluidsomgevingen. 299€ per oor. Tevreden of terugbetaald binnen 20 dagen. 2 jaar wettelijke garantie.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.