Duiken en apneu : twee weinig bekende pathologieën

By seriniti , on 26 maart 2022 - 6 minutes to read
Deux pathologies peu connues chez l'apnéiste

Het ene is gericht op duikers, het andere op freedivers: het gaat over dompeloedeem en pulmonale squeeze. Als het eerste zeer ernstig en fataal kan zijn, lijkt het tweede dat veel minder te zijn.

Enkele jaren geleden dacht men dat deze pathologieën zeldzaam waren (1% van de gevallen). We weten nu dat ze terugkerend zijn (ongeveer 12%) en mogelijk ernstig.

De gemiddelde leeftijd van het dompeloedeem is 47 jaar en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

In beide omstandigheden is het resultaat hetzelfde en vloeit er bloed uit de alveolaire haarvaten in de longblaasjes. Dit veroorzaakt een positieve drukgradiënt tussen de capillairen en de alveolaire membranen en een scheuring van de capillaire wand en het alveolaire membraan met de logische en onmiddellijke gevolgen daarvan :

 • Kortademigheid (dyspneu),
 • Bloederig en schuimend sputum (hemoptoë),
 • Hoesten (om deze vloeistof af te voeren),
 • En meer of minder duidelijke tekenen, afhankelijk van de belangrijkheid van het fenomeen: cyanose, verhoogde ademhaling en hartslag, malaise.

Wat gebeurt er ?

In het geval van dompeloedeem gaat het om een gezonde proefpersoon, zonder bekende antecedenten of hartproblemen van welke aard ook.

Onderdompeling (in koud water, gewoonlijk beneden 17°) veroorzaakt spontaan een “bloedverschuiving*” met een instroom van bloed in de borstkas die verband houdt met perifere vaatvernauwing en de stuwkracht van Archimedes (verticale kracht van onder naar boven die een lichaam ondergaat wanneer het in een vloeistof is ondergedompeld met een verplaatsing van bloed naar de intrathoracale organen).

Bij dit verschijnsel komt nog een tweede, de negatieve intra thoracale druk die kan worden verhoogd door een zeer strak pak en die toeneemt met de diepte, zal tot gevolg hebben dat de veneuze terugstroom naar de thorax toeneemt waardoor de bloedverschuiving toeneemt.

Duiken in koud water, mits het zicht slecht is en de stroming sterk, waarbij langdurige lichamelijke inspanning vereist is, zal min of meer aanzienlijke stress veroorzaken en catecholamines vrijmaken (met name adrenaline, afgescheiden door het bijniermerg), hetgeen op natuurlijke wijze een verhoging van de hartslag en een verhoging van de intra-arteriële druk teweegbrengt.

Dit alles zal bijdragen tot het ontstaan van een drukgradiënt die voldoende is om het bloed in de alveolaire capillairen te laten diffunderen in de alveolaire interstitiële ruimte en in ernstiger gevallen de alveolus binnen te dringen als het membraan scheurt, waardoor het bloed in de long kan stromen, hetgeen de beschreven klinische verschijnselen veroorzaakt.

Wat kan er gedaan worden ?

Stroomopwaarts, niets. De proefpersoon is gezond en in goede lichamelijke conditie. Misschien is er een bloeddruk op de grens, maar dat is gebruikelijk bij een “ouder wordend” persoon.

Bij preventie, zeker veel en het is altijd hetzelfde :

 • Belang van lichamelijke conditie (als men vermoeid is vermijdt men diepe duiken),
 • Slecht weer, een sterke stroming, zijn belangrijke factoren (nogmaals, het belang van lichamelijke conditie),
 • Koud, en als je het koud had tijdens je eerste duik, bespreek dan de verdiensten van een tweede duik in vergelijkbare omstandigheden,
 • Leeftijd: wees niet overijverig als je er geen zin in hebt (het is een ontspanning en geen uitdaging!),
 • Ervaring is natuurlijk onvervangbaar bij het omgaan met stress en moeilijke klimatologische omstandigheden,
 • De uitrusting (toename van de ademweerstand in verband met de ademautomaat, vandaar het belang van de herziening van persoonlijke ademautomaten).

Hoe zit het met de longafknelling van freedivers ?

Fysiologisch is er bij alle freedivers vanaf het moment van onderdompeling een reflexmatige bradycardie (d.w.z. een vertraging van de hartslag) die leidt tot een daling van het hartdebiet en dientengevolge tot een eerste bloedverschuiving met een herverdeling van het bloed naar de thorax van ongeveer 700 kubieke centimeter. Dit veroorzaakt een voorbelasting van het hart en een afname van de compliance (elasticiteit) van de longen.

Bij het afdalen in apneu verschrompelt de long (wet van Boyle Mariotte) tot het eindpunt, namelijk een restvolume dat gelijk is aan het totale longvolume. Vanaf dit punt ontstaat een intra thoracale depressie die groter wordt naarmate men verder afdaalt, aangezien de long niet verder kan samendrukken en de (stijve) thorax zijn elasticiteitsgrenzen heeft bereikt.

Deze depressie zal de tweede noodzakelijke bloedverschuiving teweegbrengen met verplaatsing van de positieve druk naar de negatieve druk, d.w.z. uitholling van het middenrif en poging om de buikorganen naar de borstkas te brengen, aangetrokken door de sterke intra thoracale depressie. Perifeer bloed blijft naar het hart en de intra thoracale slagaders stromen.

Bij het opstijgen doet zich het omgekeerde verschijnsel voor: de long keert geleidelijk terug naar normaal, maar niet snel genoeg, zodat er bij de gasuitzetting een drukgradiënt ontstaat die een pulmonale overdruk op de alveolaire-capillaire barrière veroorzaakt, ook al is het gasvolume niet groter dan bij het begin werd ingeademd.

De stress veroorzakende catecholamines en de koude verhogen de perifere vasoconstrictie en de verschijnselen.

Wat moet ik doen ?

Stroomopwaarts, ook niets hier, want het onderwerp is gezond of wordt als zodanig beschouwd op gezondheidsniveau.

In preventie :

 • Belang van ontspanning (yoga) en voorbereiding voor een eventuele apneu op zee,
 • Oefeningen op de ademhalingsspieren en diafragmatisch werk,
 • Kou en stresszijn gunstige factoren,
 • Het belang vantraining in afdaling, die alleen zal toestaan om deze discipline sereen te benaderen,
 • Het principe van “karper” ademhaling is verboden,
 • De afdaling met lege longen is een belangrijke factor (een geforceerde uitademing op 10 meter diepte kan overeenkomen met een duik op 90 meter diepte!)

Welke behandeling in de noodsituatie ?

In alle gevallen, O2 masker met een debiet van 15l/minuut behalve voor asymptomatische freedivers (zeer frequent die een bloederig schuimend spuug uitstoten en niets meer en die niet bij hun eerste soortgelijk avontuur zijn).

Wat nog meer ?

Hier, zijn we in het geval van acuut longoedeem… dus gaan we niet hydrateren.

Maar moeten we het circulerende volume verminderen ? Het gebruik van diuretica (die de bloeddruk verlagen door de patiënt te laten urineren) lijkt niet doeltreffend te zijn gebleken.

Een vraag blijft: Wat is op lange termijn het pulmonale lot van apneïsten die herhaaldelijk “knijpen” ?

De vraag wordt gesteld.

 


* Bloedverschuiving: dit is de verplaatsing van bloed van perifere weefsels, waar zich geen vitale organen bevinden, naar de thorax (longen/hart/intra-thoracale vaten) om de ruimte in te nemen die vrijkomt door de vermindering van het longvolume ten gevolge van de hydrostatische druk (bijvoorbeeld, op 40 meter hoogte waar de druk 5 bar is, is het volume van de longen 1/5 van wat het aan de oppervlakte is).

© Alex Voyer voor alle foto’s in het artikel

 

 

De Orison is een digitaal, in-het-oor-gehoorversterkers (IHO), ontworpen door KNO-artsen. De Orison is een juweeltje van miniatuurtechnologie en bevat een Crystal Clear-processor, intelligente geluidsverwerking en automatische vermindering van omgevingsgeluiden om spraak duidelijk te verstaan in alle geluidsomgevingen. 299€ per oor. Geen voorschrift nodig. Tevreden of terugbetaald gedurende 20 dagen. CE. 2 jaar wettelijke garantie.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.