Ear We Are - ENT BLOG

Al onze artikelen zijn geschreven door KNO-artsen. In onze 6 rubrieken – gehoor, oor, hoorapparaten, neus, duiker in onderdompeling, tabak – bundelen wij medische informatie over de pathologieën van de KNO-sfeer (neus, keel, oren) ; gehoor, gehoorverlies en audioprothese ; tabak, evenals een specifieke rubriek, gewijd aan het oor van de duiker (scubaduiker of free diver). Veel plezier bij het lezen !

Sans titre
utiliser un appareil auditif
Het hoortoestel

[ THEMA VII ] Hoe gebruik je een hoortoestel ?

Dit artikel behandelt veel voorkomende vragen over het dagelijks gebruik van hoortoestellen: Hoe draag ik een hoortoestel? Hoe gebruik ik een hoortoestel? Waarom fluit mijn hoortoestel? Kan ik ’s nachts een hoortoestel dragen? Kan ik slechts één hoortoestel dragen (unilateraal hoortoestel)?

Lire l'article »
appareils auditifs sur mesure et préréglés
Het hoortoestel

[ Thema VI ] Vooraf aangemeten hoortoestellen VS op maat gemaakte hoortoestellen : verschillen en overeenkomsten

In alle economische sectoren ontstaat een nieuw aanbod zodra het bestaande aanbod moeite heeft om zijn rol te vervullen, d.w.z. om perfect aan de behoeften te voldoen. Hoe kunnen we de opkomst en de snelle ontwikkeling van voorgeconfigureerde apparaten begrijpen, in Frankrijk en wereldwijd, en wat zijn hun gemeenschappelijke punten en verschillen met het traditionele aanbod?

Lire l'article »
quel est le meilleur appareil auditif
Het hoortoestel

[ Thema V ] Hoe kies je een hoortoestel ? Wat is het beste hoortoestel ?

Geconfronteerd met een breed scala aan hoortoestellen (achter-het-oor, in-het-oor, op maat gemaakt, voorgeconfigureerd, op internet, bij opticiens, in traditionele winkels, met recept, zonder recept) en een grote verscheidenheid aan prijzen, is het moeilijk de juiste keuze te maken. Dit artikel wil informatie verstrekken om de consument te helpen een verstandige keuze te maken.

Lire l'article »
Appareil auditif et acceptation
Het hoortoestel

[Thema III ] Hoorapparaat en acceptatie

Hoewel het dragen van een hoortoestel onmiddellijk luistercomfort biedt aan mensen met presbycusis en de sleutel is tot een bevredigend sociaal leven, wijst 75% van de mensen in Europa en wereldwijd deze oplossing af. De structuur van de markt, de wachttijden voor een medische consultatie, het zorgpad, de prijs en de out-of-pocket kosten en de complexiteit van het apparaat zijn allemaal redenen die door deze personen worden genoemd. Hoe kunnen we accepteren dat we een hoortoestel dragen en profiteren van de vele gezondheidsvoordelen?

Lire l'article »
appareillage auditif et âge
Het hoortoestel

[ Thema II ] Hoortoestellen en leeftijd

In het antwoord op deze vaak gestelde vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen slechthorendheid en presbycusis. In beide gevallen geldt: hoe eerder de patiënt een hoortoestel krijgt, hoe beter, maar in werkelijkheid liggen de zaken heel anders. In het geval van slechthorendheid worden hoortoestellen aangepast zodra de slechtheid wordt vastgesteld, terwijl in het geval van presbycusis de eerste aanpassing van hoortoestellen varieert tussen de leeftijd van 60 jaar (vooraf ingestelde hoortoestellen) en meer dan 70 jaar voor traditionele hoortoestellen.

Lire l'article »
Quel est l'intérêt de porter un appareil auditif ?
Het hoortoestel

[Thema I ] Wat is het voordeel van een hoortoestel ?

Het dragen van een hoortoestel heeft veel voordelen voor de gezondheid, de maatschappij en het werk. Maar slechts 1 op de 4 presbycusisten gebruikt ze tegenwoordig. Mensen met een licht tot matig gehoorverlies worden als eerste blootgesteld aan het risico van progressief isolement en depressie door het niet dragen van een hoortoestel.

Lire l'article »
Tout savoir sur l'appareillage auditif
Het hoortoestel

Hoortoestellen : onze antwoorden op uw vragen.

In dit speciale hoordossier van 13 artikelen hebben we alle vragen die door onze klanten of op het web worden gesteld over hoortoestellen samengebracht. Wij beantwoorden ze punt voor punt, om u een duidelijke visie te geven en u op een verlichte manier verder te laten gaan in uw verlangen naar hoortoestellen.

Lire l'article »
La mémoire est-elle visuelle ou auditive ?
Gehoor

Is ons geheugen meer visueel dan auditief ?

De hersenen zijn een fascinerende machine die elke seconde een immense hoeveelheid informatie te verwerken krijgt via de vijf zintuigen: om optimaal te kunnen functioneren, moeten ze deze informatie sorteren en alleen het onmisbare vasthouden. Dit sorteren gebeurt op basis van de informatie zelf, die wordt ingedeeld in zintuiglijk geheugen, werkgeheugen, kortetermijngeheugen en langetermijngeheugen. Kunnen we ons geheugen verbeteren ? En zo ja, hoe ?

Lire l'article »
Tabak

Angst in de stad

November 2022 is, zoals elk jaar, de maand zonder tabak en dit jaar zijn we bij de 7e editie. De verschillende sprekers hebben hun wapens goed voorbereid en prijzen de voordelen van nicotinevervangers in al hun vormen (pleisters, tandvlees, zuigtabletten), daar hypnose, acupunctuur, de Allen Carr-methode, gedrags

Lire l'article »
tabac-cigarette-vapoteuse-cogarette-electronique-seriniti
Tabak

Verdamper : huidige stand van de kennis

De eerste elektronische sigaretten, of vapoteuses, verschenen in 2007 en kwamen in 2010 op de Franse markt. Wij hebben nu meer dan 10 jaar ervaring met dit product en het effect ervan op het stoppen met roken

Lire l'article »
Gehoor

En Beethovens doofheid ?

Talrijke studies hebben getracht de doofheid van deze beroemde componist te begrijpen en te verklaren, die ongeveer tien jaar voor zijn dood volledig doof werd, hoewel hij er in die periode in slaagde zijn beroemdste symfonieën te componeren. Sommige diagnoses zijn in opkomst, andere worden momenteel verworpen. Wij zullen een voor een de opgeroepen diagnostische hypothesen behandelen en daarbij hun zwakke en sterke punten naar voren brengen in een poging de juiste diagnose te vinden.

Lire l'article »
De duiker in onderdompeling

Zijn bètablokkers verenigbaar met onderwateractiviteiten (scubaduiken of freediving)

Een speciale vermelding verdient de behandeling van stress met bètablokkers. Het is merkwaardig dat een dergelijke behandeling wordt voorgesteld voor een, soms belangrijk, ongemak dat geen aandoening vormt. Het gebruik van een dergelijke drug is echter begrijpelijk, aangezien elk lichaam onder stress van nature adrenaline en noradrenaline produceert

Lire l'article »
Het oor

Het absolute oor : een troef of een passief ?

Het absolute oor wordt gedefinieerd door het vermogen om een geluid onmiddellijk te associëren met een noot zonder enige voorafgaande referentie, in tegenstelling tot het relatieve oor, dat de noot herkent aan de hand van een gehoorde referentienoot (bv. “A”). Zeer weinig mensen hebben een absoluut oor: men schat dat één op de 10.000 mensen het heeft. De begunstigde van een absoluut oor beschikt dus

Lire l'article »
Vertiges et risques de chutes chez les personnes âgées
Het oor

Duizeligheid en valrisico bij ouderen

Om te spreken over verigo is om over balans te praten. De balans, op de uiterste leeftijden, is slecht verzekerd en blijft stamelend. In de eerste levensjaren komt het evenwichts regulatie systeem tot ontwikkeling. Het kind leert geleidelijk zelfstandig te staan, te lopen, te rennen, te fietsen of andere oefeningen te doen die een toenemende beheersing van zijn lichaam en de positie daarvan in de

Lire l'article »
Petite vademecum des affections de l'oreille
Het oor

Een kort vademecum van oorziekten

Tinnitus verspreidt zich als een lopend vuurtje over de hele wereld: het is de ziekte van de eeuw.
Tinnitus is een permanent, parasitair geluid dat vaak zeer onaangenaam is voor de persoon die het hoort en dat ons dagelijks leven ondraaglijk kan maken. Tinnitus kan elke vorm aannemen, van een hoge fluittoon tot een zoemend geluid, maar het kan ook oneindig veel complexer zijn, waarbij

Lire l'article »
COVID-19 : les fumeurs, mieux protégés ?
Tabak

COVID-19 : rokers beter beschermd ?

In het licht van de actualiteit lijkt het interessant de effecten van tabak en nicotine op het lichaam nog eens onder de loep te nemen en na te gaan wat momenteel naar voren komt uit de eerste studies bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met ernstige gevallen van COVID-19. Dit artikel, voorgesteld door een KNO-arts en tabaksontdekker, geeft een overzicht van wat momenteel

Lire l'article »